Xin đọc bài thơ của Trần Dân Tiên tân Thời

Nhắn Lý Tống

Người khen: “Lý Tống anh hùng”
Kẻ thì lại bảo: “tên khùng, dzô dziên !”
Ðám ác miệng “thằng điên, Tống bịp!”
Bọn bất lương: “đáng kiếp, cho tù !”
Ơ kìa, Tống đập cộng thù
Mấy lần làm cộng ngất ngư con tàu
Nay Tống bị tòa câu giữ Tống
Nhốt Tống tù vì chống hồ dâm
Án kia làm cộng mát lòng
Sao dân “tị nạn” lắm ông cũng mừng ?
Ðáng lẽ phải chung lưng tiếp sức
Cấm cộng vào khu vực của ta
Và buồn vì lũ cộng tà
Dựa theo cái án của tòa, cộng reo
Dùng nghị quyết, thiến heo vác gậy
Chỉ mong làm nát bấy chúng ta
Thế mà có những ông bà
Ðập người chống cộng rứa nà nàm thao ?
Ðập Tống đã ngã nhào, vưỡn đập
Ðập kiểu này hạ cấp lắm không?
Tại sao không đập hồ dâm
Khi hồ, chính kẻ dã tâm, giết mình !
Lại đập kẻ vì tình đất nước
Ðang trong tù không được tự do ?
Cộng thù thì chẳng đập cho
Còn đi xem chúng hát hò, mà reo
Ai thấy Tống ngặt nghèo tù tội
Vì quê hương nhức nhối bên lòng
Nói lời xa xót, công tâm
Thì dao thì búa hà rầm đập luôn !
Là loài vật, cùng chuồng, giống ngựa
Một con đau, bỏ bữa cả bày (1)
Thế mà cùng Việt Nam đây
Thấy người ngã lại lấy chày đập thêm!
 
Hỡi ơi … đục nước, đen đêm
Lằn ranh Quốc – Cộng xé mềm Việt Nam
Hãy nhìn và xét việc làm
Ðừng tin giọng quyển tiếng đàn mà … toi ! (2)
Tiện đây nhắn Tống một lời
Những người yêu nước không lơi nguyện cầu !
 
Trần Dân Tiên tân Thời

  1. Ca dao tục ngữ VN: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
  2. Lời Tông Tông Nguyễn Văn Thiệu: ” Ðừng nghe VC nói, hãy nhìn VC làm”

www.lyhuong.net/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s