Monthly Archives: August 2012

Cuộc bố ráp vây bắt băng Việt cộng trồng can sa ở Houston: Trùm nữ Đinh Thu, 35 tuổi, bị bắt

***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vài chục mạng Việt cộng trồng cần ca ở Houston bị bắt

Pot growers left huge mess for dozens of homeowners ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đàn Bà… Ối giời ơi! :-) :-) :-)

Đàn bà là cái chi chi.Nó vương, nó vấn, bước đi hổng đành…………   *www.canhthep.com/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Viễn Thám

T/g: Lâm Chương Bảy thằng Viễn Thám chúng tôi được trực thăng vận vào vùng hành quân. Theo kế hoạch, giữa trưa sẽ nhảy xuống khu rừng giáp ranh đồn điền cao su Choup, thuộc lãnh thổ Kampuchia. Nhưng mấy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Europe: ‘Poverty Returning’ – Unilever Cuts Package Sizes in Euro Crisis

Food and cosmetics giant Unilever has begun offering smaller packages for smaller budgets. Consumer goods giant Unilever is now offering smaller packages to keep pace with the thinner wallets of its European customers. The company says the strategy comes from … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cháu ngoan của bóac Hồ

http://www.youtube.com/embed/M8D5C1iqcmQ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những tấm lòng nhân hậu

Lê Phước Tứ và người cháu đẩy xe ngày trước 2008.(Hình: Gia đình anh Lê Phước Tứ cung cấp) Huy Phương/Người Việt TPB Lê Phước Tứ, sinh năm 1956. Số quân: 56/852.203. Ðơn vị: Tiểu Ðoàn 441 ÐPQ, thuộc tiểu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment