Monthly Archives: October 2012

Câu Chuyện Hi Hữu _MX Mai Văn Tấn Ban 3/LĐ258/TQLCVN

MX Mai Văn Tấn Ban 3/LĐ258/TQLCVN Nhớ mãi một câu chuyện tôi cứ nghĩ không bao giờ xẩy ra trong đời người. Nhưng nó đã xẩy ra một cách hết sức bất ngờ trong những ngày lao tù dưới chế … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Người lính nhỏ mà chính khí lớn: Vũ Tiến Quang.

(Trích trong bộ Lịch-sử Thiếu-sinh-quân Việt-Nam) Vũ Tiến Quang sinh ngày 10 tháng 9 năm 1956 tại Kiên-hưng, tỉnh Chương-thiện. Thân phụ là hạ sĩ địa phương quân Vũ Tiến Đức. Ngày 20 tháng 3 năm 1961, trong một cuộc … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Nổi buồn tiếng Việt của người dân trong nước

Biên khảo của Chu Dau Ở trong nước, hiện tượng dùng chữ nghĩa kỳ cục do CS Bắc Việt du nhập vào miền Nam, lai căng với nhiều từ ngữ mới chế rất ngô nghê và xa lạ đối với … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment