CHUYỆN “NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN

CHUYỆN “NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN”

Nhớ hồi em học lớp hai

Cô cho bài toán nhớ hoài không quên

Toán rằng “lính “Ngụy” mười tên

Giết ba còn mấy thưa liền cô nghe”

Chiều tan học em về hỏi má :

“Cách mạng” gì ác quá má ơi!

Sát nhân đâu phải chuyện chơi

Con không thích toán giết người nầy đâu !”

Má âu yếm vuốt đầu con trẻ

Con ngoan ơi nhớ nhé đừng quên:

“Học trò kính dưới nhường trên

Học câu lễ nghĩa chớ nên học thù !”

ooOoo

Cha nhỏ bạn đi tù cải tạo

Mẹ ở nhà không gạo nuôi con

Nhỏ thôi cắp sách đến trường

Làm con của “Ngụy” trăm đường đắng cay!

“Ngụy” là gì em hay thắc mắc

Cô bảo rằng: “Là giặc hại dân

“Ngụy Quyền” với lại “Ngụy Quân”

Là phường bán nước buôn dân đấy mà!”

ooOoo

Nay khôn lớn em đà hiểu thấu

Ngụy chính là thảo khấu cường đồ

Chúng từ miền Bắc tràn vô

Mang tăng (*) Sô Viết dày mồ cha ông

Ngụy là bọn Minh, Đồng, Chinh, Duẩn

Dân không bầu chúng vẫn tiếm ngôi

An thân nhược tiểu, bầy tôi

Bái chầu trung cộng làm bồi nga sô

Ngụy là bọn tam vô độc ác

Ngụy là đồ thờ “bác” chém cha

Ngụy là Phiêu, Khải gian tà

Là Mạnh là Dũng, quỷ ma hiện hình

Ngụy đem buôn dân mình khắp xứ

Buôn đàn bà, phụ nữ trẻ thơ …

Đài Loan, Hương Cảng bơ vơ

Nhớ về cố quận lệ mờ mắt cay !

Ngụy là lũ độc tài độc đảng

Là gian phường cộng sản tham lam

Dám đem Bản Giốc, Nam Quan

Bán cho tàu cộng cầu an cầu hoà

ooOoo

Công dân hỡi, QUỐC GIA lâm nạn

Hãy vùng lên diệt đám ngụy quyền

Diệt phường bán đất tổ tiên

Quyết tâm khôi phục hải biên, sơn hà !

Hương Sài-Gòn

(suu tam)

http://motgocpho.com/forums/showthread.php/1009-Ngôn-Ngữ-Trước-và-sau-75/page38

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s