Monthly Archives: January 2013

Miền Trung Bị Lụt

(Bài học thuộc lòng thời tuổi hoa niên) Miền Trung Bị Lụt Miền Trung bị nạn lụt. Người, vật, của tiêu hao. Em nghe mẹ khuyên bảo: “Con nên giúp Đồng Bào!” Em soạn chiếc áo ấm. Vội vã gởi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhớ Một Giòng Sông _Mây Ngàn Phương

Hai mươi năm cánh lục bình nhung nhớ Nhớ dòng sông con nước vẫn chờ mong Tôi đợi mãi một bóng người xa thẳm Chiều mênh mang chìm vào cõi xa xăm (Chiều Cuối Năm) Năm 2002, tôi quyết định … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

‘Hòn Ngọc Viễn Đông’: Qua bút ký ‘Sài Gòn Ngày Ấy’

(Trường Nữ Trung Học Gia Long, Saigon).   Sàigòn Ngày Ấy Tùy bút của một cô nữ sinh nhớ về Saigon yêu dấu năm xưa. Năm 1954 – 60 Ngày ấy tôi còn bé lắm. Lênh đênh trên chuyến tầu … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments