Monthly Archives: August 2011

Cách bảo trì pin trong máy lap-top (Revive a dying laptop battery)

Để cho vắn tắt, dưới đây là vài cái “tips” để bảo trì “pin” (battery) trong máy lap-top để dùng được lâu hơn: 1. Nếu máy lap-top được cắm vào một ổ điện để dùng, thì pin nên được lấy … Continue reading

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Đâu là nguyên nhân của sự diệt vong tất yếu của CNCS trên toàn thế giới

*** T/g: Pham Thi Oanh Yen Đã có rất nhiều học giả từ Âu qua Á đã đưa ra những lý giải cho sự sup đổ của khối CS bao gồm các nước từ châu Âu qua châu Á . … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment