Monthly Archives: November 2012

Thằng Bé đánh giày người Nghĩa Lộ _T/g: Phạm Tín An Ninh

Mấy ngày ngắn ngủi ở Sài Gòn, tôi thường đến ăn tối tại một quán ăn gần khách sạn tôi ở, đi bộ chừng năm phút, có tên Nhà Hàng Thanh Niên, nằm phía sau nhà thờ Đức Bà. Một … Continue reading

Posted in Uncategorized | 12 Comments

Tập Thơ Hồn Việt: Thay lời tựa

Ðằng Phương  (Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy) Giáo Sư  Đại Học Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam, VNCH Tập Thơ Hồn Việt *** Thay lời tựa Hỡi người bạn giở tập thơ Hồn Việt Ðọc giải buồn hay để biết … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments