Dòng Lịch Sử Dân Tộc và Lằn Ranh Quốc Cộng

Ngày Vua Hùng Thứ Nhất dựng nước cũng chính là ngày khởi nguồn dòng lịch sử chính thống của dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày lập quốc, trong suốt bốn ngàn năm qua, dòng lịch sử đã vận động liên tục để đưa đất nước thoát khỏi các chế độ lạc hậu: quân chủ, phong kiến, nô lệ….Và sắp tới đây, chế độ độc tài cộng sản sẽ bị lịch sử đào thải để thiết lập một chế độ dân chủ tự do của thời đại văn minh ngày nay.  Đây là một tiến trình của ý thức về Dân Chủ và Tự Do, và cũng là triết lý của lịch sử,  cái lý cuối cùng của cuộc sống.

Lịch sử là một dòng vận động của những chu kỳ biện chứng liên tục nối tiếp nhau từ quá khứ qua hiện tại tới tương lai. Do đó, không một xã hội nào mà không mang dấu ấn của quá khứ và tiềm ẩn một định hướng trong tương lai. Nhờ khoa học nghiên cứu lịch sử, tức triết lý về lịch sử, mà chúng ta có thể biết được việc gì đã và đang xảy ra để đưa đất nước tiến lên. Và bổn phận của mỗi người Việt quốc gia là phải thuộc lòng và nhớ kỹ những bài học lịch sử.

Vẫn cái trò tuyên truyền lừa bịp rẻ tiền, Việt Cộng và bọn tay sai kêu gọi người Việt quốc gia hãy khép lại quá khứ và hướng về tương lai để cùng chúng xây dựng đất nước… Đây là một thủ đoạn lưu manh nhằm tẩy xoá những tội ác mà chúng đã phạm đối với dân tộc kể từ khi Hồ Chí Minh theo lệnh quan thầy Stalin thành lập Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Hoa. Những tội ác mà chúng đã gây cho đồng bào là những tội ác có tính quốc tế (international crimes):

 1. Tội ác xâm lược VNCH theo lệnh và được yểm trợ của Đệ Tam Quốc Tế (The crime of aggression);
 2. Tội ác chiến tranh (War crimes);
 3. Tội ác chống nhân loại (Crimes against humanity);
 4. Tội ác diệt chủng (The crime of genocide). Bốn nhóm tội ác trên đây được dự liệu tại Đạo Luật Rome (The Rome Statute) và thuộc quyền tài phán của Toà Án Hình Sự Quốc Tế (The International Criminal Court) và những toà án quốc gia có hành xử quyền tài phán phổ quát (universal jurisdiction). Khi một dân tộc không thuộc hoặc quên những bài học lịch sử, dân tộc đó sẽ vong thân và mất phương hướng. Do đó, bổn phận của mỗi người Việt là không được quên những tội ác lịch sử mà băng đảng Việt Cộng đã phạm đối với dân tộc trong suốt 80 năm qua.

Ngay từ thời lập quốc, tổ tiên chúng ta đã có ý niệm về một Tổ Quốc Việt Nam và hình thành được một Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc mang bản sắc đặc thù của huyền sử Mẹ Âu Cơ đẻ ra một bọc trăm con. Cha Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển và Mẹ Âu Cơ mang 50 con lên núi. Sự chia hai này đã tiềm ẩn cái triết lý Âm Dương của Phương Nam (từ phía nam sông Dương Tử qua Bách Việt tới Việt Nam). Âm và dương đối lập nhau nhưng lại thống nhất với nhau. Trong âm có dương và trong dương có âm. Âm và dương tác động, chuyển hoá tạo ra sự sinh thành, biến hoá không ngừng, vô thuỷ vô chung. “Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai”. Vợ chồng gọi nhau bằng mình là cách gọi tình nghĩa, âu yếm, thiết tha nhất trong truyền thống văn hoá nhân văn của dân tộc theo triết lý âm dương. Dòng lịch sử của dân tộc chúng ta đã liên tiếp vận động suốt bốn ngàn năm theo triết lý âm dương  và đang đưa đất nước tiến tới thể chế dân chủ tự do theo trào lưu của nhân loại văn minh ngày nay. Đó là sự tương quan giữa triết lý và lịch sử của dân tộc Việt Nam, một tiến trình của ý thức về dân chủ và tự do.

Ngày nay, chúng ta gọi nhau là đồng bào, những đứa con cùng một bọc, và tuỳ theo tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau là ông bà, chú bác, cô dì, cậu mợ, anh chị em như những người ruột thịt trong một gia đình. Đó là những đứa con mang cùng dòng máu của Mẹ Âu Cơ. Chính vì dân tộc Việt Nam – theo huyền sử – là anh chị em ruột thịt cùng Cha cùng Mẹ mà chúng ta đã tạo được một sức mạnh đoàn kết phi thường. Chúng ta đã đứng vững suốt bốn ngàn năm trước hoạ bành trướng và đánh bại những cuộc xâm lược tàn bạo của quân giặc phương bắc và mở mang bờ cõi về phương nam. Sắp tới đây, chúng ta sẽ thanh toán nốt băng đảng Việt gian cộng sản – kẻ nội thù của dân tộc – để dựng lại chính thể Cộng Hoà mà  toàn dân Miền Nam Việt Nam đã thiết lập được vào ngày 26 tháng 10 năm 1956. Đây là hướng đi tất yếu của lịch sử, là ước vọng của toàn dân, và không một thế lực phản động nào có thể ngăn cản được bánh xe lịch sử.

Việt Nam Cộng Hoà là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới đã chuyển sang chế độ dân chủ trong Làn Sóng Dân Chủ Thứ Hai của tiến trình dân chủ hoá toàn cầu. Tính đến ngày 30/4/1975, VNCH mới chỉ thành lập được gần 20 năm và còn đang trong thời kỳ củng cố và phát huy những giá trị của dân chủ và tự do. Những ai chê bai chế độ Dân Chủ Tự Do của VNCH phải nhớ rằng:  Hoa Kỳ – quốc gia cộng hoà dân chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại – đã phải mất hơn 200 năm cùng với 27 bản tu chính híến pháp mới phát huy được những giá trị của dân chủ tự do như ngày nay. Nước Pháp cũng phải trải qua hơn 200 năm với 5 nền cộng hoà mới xây dựng được một nền dân chủ tự do như hiện nay. Sau ngày 30/4/1975, băng đảng Việt Cộng đã triệt hạ nền Cộng Hoà còn non trẻ của VNCH và đưa đất nước thụt lùi lại hơn nửa thế kỷ. Ngày nào băng đảng Việt gian cộng sản còn thống trị đất nước thì khoảng cách thụt lùi càng tăng thêm so với các lân bang theo chính thể dân chủ tự do.  Đây là tội ác lịch sử của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Khác với người Việt quốc gia đã thấm nhuần những giá trị và tư tưởng của nền văn hoá nhân văn, nhân bản truyền thống của dân tộc, Việt Cộng là những đứa con hoang từ bỏ dân tộc. Tuy mang thân xác Việt Nam nhưng chúng đã bán linh hồn cho một thứ chủ nghĩa ngoại lai, vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo.  Hồ Chí Minh là điển hình của một đứa con hoang lìa bỏ cội nguồn. Tuy cái xác chết khô mặc quần tầu áo chệt còn nằm tại Ba Đình, nhưng cái hồn của Hồ Chí Minh đã không về với các đấng sinh thành là hai Cụ Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan mà về với các cụ tổ cộng sản Các Mác và Lê Nin trên “thiên đường cộng sản” theo như ước nguyện ghi trong di chúc của y.

Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik thâm căn, một tên Việt gian, đầy tớ của ngoại bang – đã đi Liên Xô nhận lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông về đấu tố, thảm sát đồng bào trong cái gọi là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất để tiêu diệt hết các giai tầng xã hội, “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”. Đây là tội phản quốc. Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tôi không có tư tưởng gì cả; tôi chỉ là người áp dụng chủ nghĩa Mác Lê vào hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam và phương pháp của tôi là lạt mềm buộc chặt (tức khủng bố)”. Sau khi xâm chiếm được lãnh thổ VNCH bằng vũ lực một cách phi pháp trong tháng 4/1975, Lê Duẩn, Tổng Bí Thư của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã hãnh diện tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc và ta đã thành công dựng được lá cờ quốc tế vô sản trên toàn cõi Việt Nam”. Những điều trình bày trên đây đã chứng mình rằng bè lũ VC không còn là người Việt Nam mà là một lũ phản quốc, là quân đánh thuê cho ngoại bang, là tội đồ của dân tộc. Ngày hôm nay, chủ nghĩa cộng sản đã bị lịch sử nhân loại vứt vào sọt rác, nhưng những tên phản quốc tại Ba Đình vẫn “kiên định” đi theo chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông mà chúng gán ghép một cách gian manh là tư tưởng của Hồ Chí Minh. Điều này chứng tỏ rằng cái bản chất cộng sản trong con người của lũ Việt gian “ngu tín” ngoan cố này không thể thay đổi được; chúng chỉ có thể bị thay thế, bị thanh toán.

Trong thế trận quốc cộng còn đang giằng co hiện nay, có một hạng người làm ra vẻ thức thời. Họ châm biếm những người chống cộng là cực đoan; họ hô hào xoá bỏ lằn ranh quốc cộng và hoà hợp hoà giải với Việt Cộng. Họ lộng ngôn rằng họ không cộng sản, không quốc gia; họ “chỉ vì dân tộc và đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết”. Những người này có biết rằng cái gọi là chính quyền ở Việt Nam hiện nay chỉ là một bọn mafia. Chúng không cai trị đất nước bằng luật pháp mà chỉ đàn áp đồng bào bằng những công cụ khủng bố rất phản động là toà án, công an, cảnh sát, nhà tù, bọn đầu gấu và xã hội đen do chúng tổ chức và nuôi dưỡng. Nếu còn một chút lương tri, những người này hãy từ bỏ chút lợi lộc bẩn thỉu do VC ban phát và trở về với dân tộc để thanh toán cái băng đảng khủng bố này. Những kẻ làm tay sai cho lũ Việt gian cộng sản – một bọn phản quốc – không có tư cách gì để nói đến chuyện quốc gia dân tộc.

Những ai hô hoán xoá bỏ lằn ranh quốc cộng phải học lại bài học lịch sử. Xoá bỏ lằn ranh quốc cộng là âm mưu của lũ bán nước VC và tay sai nhằm xoá bỏ chính nghĩa quốc gia, xoá bỏ sự hy sinh của hơn hai trăm ngàn chiến binh của QLVNCH và xoá bỏ tội ác lịch sử của Hồ chi Minh và băng đảng của y đối với oan hồn của ít nhất 5 triệu đồng bào đã chết thảm dưới bàn tay đẫm máu của chúng. Lằn ranh quốc cộng là lằn ranh mang tính lịch sử để phân định rõ ràng giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Những kẻ đòi xoá bỏ lằn ranh quốc cộng là những tên đồng loã với 80 năm tội ác của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lịch sử đã chỉ đích danh chủ nghĩa cộng sản là thủ phạm đã gây thảm hoạ cho nhân loại. Trong thế kỷ 20, đã có hơn 100 triệu người bị giết hại tại các quốc gia bị cộng sản thống trị. Riêng tại Việt Nam, Hồ Chí Minh và băng đảng của y đã sát hại ít nhất 5 triệu đồng bào.  Ngày hôm nay, những tên ác quỷ trong lịch sử nhân loại “History’s Greatest Monsters” đã được xếp thành ba loại như sau:

 1. Những tên ác quỷ giết từ 20 triệu người trở lên có ba tên: Hitler, Stalin và Mao Tse Tung.
 2. Những tên ác quỷ giết từ 1 triệu người trở lên có 15 tên trong đó có Hồ Chí Minh.
 3. Những tên ác quỷ giết từ 10,000 người trở lên có 16 tên trong đó có Lê Duẩn.

Bổn phận của toàn dân Việt Nam là phải nhớ thật kỹ những tội ác giết đồng bào rất dã man của hai con quỷ đỏ Hồ Chí Minh và Lê Duẩn. Sau khi thanh toán xong băng đảng VC, phải xây một tượng đài để tưởng nhớ oan hồn của ít nhất 5 triệu nạn nhân đã chết tức tưởi dưới bàn tay đẫm máu của chúng; phải tháo gỡ những di sản độc hại của chúng đã để lại trên đất nước; phải tận diệt tàn dư của chủ nghĩa cộng sản đến tận gốc. Những việc làm trên đây là để cho các thế hệ tương lai biết và tránh những vết xe đổ của lịch sử. Dân tộc Việt Nam không trả thù, nhưng những tên tội phạm sẽ bị trừng phạt theo luật pháp như bọn đầu sỏ Khờ Me Đỏ đang bị toà án hình sự đặc biệt luận tội tại Nam Vang. Ngoài ra, theo luật nhân quả của Nhà Phật thì: “Dù nhà ngươi có bay lên trời cao, lặn xuống biển sâu, trốn trong rừng thẳm, nhà ngươi cũng không thoát được những quả báo do những cái ác mà chính nhà ngươi đã gây ra.”

Như đã trình bày ở trên, từ thời lập quốc, tổ tiên chúng ta đã có ý niệm về một Tổ Quốc Việt Nam và hình thành được Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân tộc. Suốt bốn ngàn năm qua, Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc đã phát huy những ưu thế, đã thăng hoa và đã un đúc được những anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ, và gần đây, hậu duệ của những vị anh hùng kể trên là những Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn…Những vị anh hùng trên đây đã được Tổ Quốc sinh ra đúng lúc, đúng thời để làm lịch sử. Do đó, dù đất nước còn đang bị thống trị bởi một đám Việt gian cộng sản, nhưng ôn lại lịch sử sẽ thấy không có gì phải bi quan cho tương lai của dân tộc. Đúng như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: “Đất nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng, hào kiệt thời nào cũng có”.

Trong suốt bốn ngàn năm qua, dòng lịch sử của dân tộc đã vận động liên tục theo triết lý âm dương của Phương Nam như đã trình bày ở trên. Một giả thuyết mới đây còn chứng minh rằng triết lý âm dương có nguồn gốc và xuất phát từ Việt Nam cổ đại của nền văn minh lúa nước. Sự vận động của triết lý âm dương là sự vận động theo những quy luật tự nhiên trong vũ trụ, một sự vận động liên tục tiếp nối nhau không ngừng theo quy luật biện chứng: cùng tắc biến và biến tắc thông.  Sau mỗi chu kỳ biện chứng, lịch sử dân tộc lại tiến lên một giai đoạn mới tốt đẹp hơn và lại tiếp tục một chu kỳ biện chứng mới … để đưa quốc gia – một thành quả của lịch sử – tiến tới một chính thể Dân Chủ Tự Do theo trào lưu của nhân loại văn minh ngày nay. Đó là cái đích mà dòng lịch sử dân tộc đang vận động để tiến tới và không một thế lực phản động nảo có thể chặn lại.

Trong suốt dòng lịch sử của dân tộc, chưa có thời kỳ nào mà đất nước bị băng hoại thê thảm như thời kỳ dưới sự thống trị hiện nay của băng đảng Việt gian cộng sản, một lũ đại gian tham. Tình trạng băng hoại không thể chặn đứng  đang diễn ra trong mọi lãnh vực văn hoá, đạo đức, xã hội, kinh tế, chính trị, y tế, giáo dục…Đặc biệt, vấn đề tham nhũng công khai và tuyệt đối đang là một tệ nạn phổ biến chưa từng có trong lịch sử. Cả nước đều biết bọn đầu sỏ VC và tay chân của chúng đã và đang  công khai cướp đoạt hàng trăm tỷ US dollars qua những vụ tham ô hối lộ, ăn chặn tiền viện trợ, ăn cắp công quỹ; qua những vụ cướp đất canh tác và thổ cư của dân đem bán; qua những vụ bán rừng, bán biển, bán đất công, bán tài nguyên quốc gia cho Trung Cộng; qua những vụ xuất cảng nô lệ đi làm cu-li và làm điếm ở ngoại quốc….. Trong hoàn cảnh đất nước càng ngày càng bị băng hoại để đi đến chỗ phá sản như hiện nay thì sự tồn tại của chế độ cộng phỉ là một nghịch lý của lịch sử và chắc chắn chế độ phi nhân tính này sẽ bị lịch sử đào thải.

Ngoài ra, quan sát thật kỹ sẽ thấy tại Việt Nam đã phát sinh những mâu thuẫn biện chứng (dialectical contradictions) giữa ý thức hệ độc tài cộng sản và ý thức hệ dân chủ tự do; giữa những kẻ thống trị bóc lột và người dân bị thống trị, bị bóc lột; giữa những công cụ khủng bố (toà án, công an, cảnh sát, nhà tù…) và người dân bị khủng bố… Xét về tính chất của mâu thuẫn thì những mâu thuẫn biện chứng kể trên là những mâu thuẫn đối kháng (antagonistic contradictions) giữa hai thế lực đối đầu không thể dung hoà và quyết tâm tiêu diệt nhau, một mất một còn:  Một bên là băng đảng khủng bố cộng sản thống trị và bên kia là 85 triệu đồng bào bị thống trị, bị khủng bố. Những mâu thuẫn đối kháng này đã và đang phát triển rất gay gắt. Xung đột đổ máu đã nổ ra ngày 5/1/2012 khi phỉ quyền cộng sản công khai và trắng trợn đem một lực lượng vũ trang hơn 100 tên gồm công an, cảnh sát và bộ đội đến cướp đoạt khu đầm nuôi trồng thuỷ sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vĩnh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Hai bên đã nổ súng và máu đã đổ. Cuộc chạm súng quyết liệt trong 4 tiếng đồng hồ đã gây cho 6 tên cảnh sát và bộ đội bị trọng thương. Dư luận đồng bào trong và ngoài nước đều nhất loạt ủng hộ gia đình ông Vươn. Không ai muốn những mâu thuẫn đối kháng trên đây được giải quyết bằng những giải pháp đẫm máu. Tuy nhiên, lịch sử đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp chỉ có máu mới đẩy được bánh xe lịch sử tiến tới. Đây là trường hợp đã xẩy ra trong Mùa Xuân Ả Rập hồi đầu năm 2011 tại các nước Trung Đông và Bắc Phi và còn đang diễn ra tại Syria. Chắc chắn – theo quy luật biện chứng – chế độ độc tài Syria sẽ bị đào thải, và Tổng Thống Bashir Al-Assad – bằng cách này hay cách khác –  phải ra đi.

 Băng đảng VC đang ra sức chặn đứng xu thế phát triển rất gay gắt của những mâu thuẫn đối kháng nói trên bằng những công cụ khủng bố như toà án, công an, cảnh sát, nhà tù, dân phòng, xã hội đen, đầu gấu, côn đồ…, nhưng chúng không thể làm được vì một lẽ giản dị là chúng không thể chặn đứng hay thay đổi được dòng lịch sử đang tiến tới theo quy luật biện chứng; vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Không ai có thể biết được những mâu thuẫn đối kháng hiện nay sẽ tồn tại bao lâu trước khi phát triển đến chỗ tột cùng để biến. Tuy nhiên, cuộc sống hiện nay đang vận động rất nhanh đến độ chóng mặt; một ngày trong thời đại của internet và iPhone hôm nay có thể bằng một năm, hai năm… của thế kỷ trước. Do đó, chúng ta có lý để tin rằng chu kỳ biện chứng hiện nay đang thu ngắn lại về thời gian để  chuyển sang một chu kỳ biện chứng mới và nhanh chóng đưa đất nước tiến tới Dân Chủ và Tự Do.

 Những mâu thuẫn đối kháng nói trên không những không giảm cường độ mà còn đang phát triển rất gay gắt từng ngày. Mới đây nhất là vụ tự thiêu chống chế độ khủng bố Việt Cộng của Bà Đặng Thị Kim Liêng, 64 tuổi, ngày 30/7/2012 trước trụ sở của phỉ quyền tỉnh Bạc Liêu. Bà Liêng là thân mẫu của nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng Tạ Phong Tần đang bị lũ mafia VC giam cầm phi pháp để trả thù. Cuộc tự thiêu của Bà Liêng đã gây chấn động lương tâm cả nước và thế giới.  Ngay lập tức, Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những vi phạm nhân quyền của băng đảng VC. Tám mươi lăm triệu đồng bào trong nước đang đẩy mạnh bánh xe lịch sử tiến tới để nghiền nát chế độ mafia VC và vứt cái thây ma này vào hố rác của lịch sử mà chúng đã tự đào sẵn. Ba triệu đồng bào hải ngoại có bổn phận phải yểm trợ tinh thần và vật chất cho đồng bào trong nước.

Cái đích mà dòng lịch sử của dân tộc đang vận động để tiến tới là Dân Chủ và Tự Do. Đây chính là cái đích mà Việt Nam Cộng Hoà đã đạt tới cách đây 56 năm. Đó là hai nền Đệ I và Đệ II Cộng Hoà cùng với nền dân chủ phóng khoáng theo kiểu Tây Phương (Western liberal democracy). Đây cũng chính là cái đích mà lịch sử nhân loại đang tiến tới như nhận định của Tiến Sĩ Francis Fukuyama trong bài tiểu luận nổi tiếng có tựa đề “The End of History” được viết năm 1989 khi Bức Tường Bá Linh sụp đổ. Cùng với thời gian, Việt Nam Cộng Hoà đã có một chỗ đứng với tư cách là chính thể Cộng Hoà Dân Chủ đầu tiên trong dòng lịch sử dân tộc. Theo quy luật liên tục của lịch sử thì chính thể Dân Chủ Tự Do mà chúng ta sẽ thiết lập trong tương lai chính là sự tiếp nối của hai nền Cộng Hoà trước đây, và chính danh của thể chế chính trị này là Đệ Tam Cộng Hoà. Nền Đệ Tam Cộng Hoà sẽ tiếp tục phát huy những giá trị của Dân Chủ và Tự Do mà  Việt Nam Cộng Hoà đã tiên phong mở đường ngày 26/10/1956 tương tự  như hai cuộc cách mạng dân chủ năm 1776 của Hoa kỳ và năm 1789 cùa Pháp. Đây là Thiên Mệnh của lịch sử và cũng là Ý Dân.

Và như đã trình bày ở trên, không có lý do gì phải bi quan cho tương lai của dân tộc.  Tổ tiên chúng ta đã nói: Ngày mai trời lại sáng. Chủ nghĩa cộng sản – một đại hoạ của loài người – đã bị lịch sử nhân loại vứt vào sọt rác. Lịch sử dân tộc cũng sẽ đưa Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam – một đại hoạ 80 năm của dân tộc – và lá cờ máu của chúng đi theo chủ nghĩa cộng sản vào thùng rác và đậy kín nắp lại. Ngày đó đang đến, và chỉ khi đó, dân tộc chúng ta mới có thể tự cường, tự chủ và có sức mạnh đoàn kết để đánh bại tham vọng bành trướng ngàn đời của bọn hung đồ phương bắc như tổ tiên chúng ta đã từng đánh bại chúng một cách thần kỳ trong suốt dòng lịch sử. Và xin nhắc lại:  Dòng lịch sử của dân tộc chúng ta là một tiến trình của ý thức về dân chủ và tự do. (Lấy ý từ câu “L’histoire mondiale est le progrès dans la conscience de la liberté” của Hegel).

Đỗ Ngọc Uyển
(Khoá 4 Thủ Đức/ Binh Chủng TT)
Tháng 8 năm 2012
Morgan Hill, California

Tài liệu tham khảo:

 • Việt Nam Sử Lược Quyển 1 và 2 của Trần Trọng Kim
 • vi.wikipedia.org/wiki/Âm_dương       – Âm Dương wikipedia tiếng Việt
 •  baodongnai.com.vn/baoxuan2012/201201/Triet-ly-am-duong   – Triết lý Âm Dương bắt nguồn từ Việt Nam?       
 • hoa-hao.com/kktd/chinh_tri/hegel.html        – Hegel và tư tưởng quốc gia cực đoan (Trích từ Triết Lý Quốc Trị Phương Tây của Dương Thành Lợi)
 • En.wikipeadia.org/wiki/Philosophy_of_history      – Philosophy of History
 • freespace.virgin.net/pep.talk/contradt.htm.   – Dialectical Contradictions by Harry Powell
 • untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm   – The Rome Statute of the International Criminal Court

www.lyhuong.net/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

32 Responses to Dòng Lịch Sử Dân Tộc và Lằn Ranh Quốc Cộng

 1. giaohaoganxa says:

  Nước nhỏ mà qua nước lớn là có chuyện muốn cầu xin giúp đỡ như: mượn tiền, giúp về Biển Đông…
  http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/11/18/santa-ana-khong-hoan-nghenh-chinh-quyen-viet-nam-bbc/

 2. giaohaoganxa says:

  Không có gì quý hơn mạng sống của người dân. Thượng bất minh, hạ tất loạn.
  Do ông Nguyễn Mạnh Triều Eximbank Bạc Liêu vu oan giá họa làm hại tôi, gây ra cho tôi những thiệt hại về vật chất và tinh thần (có đầy đủ bằng chứng ghi âm…) ép tôi chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái quá khả năng của tôi do ông ấy gây ra.

  Mặc dù tôi đã có gửi đơn khiếu nại theo trình tự lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, làm không đúng nên tôi chờ VN Eximbank giải quyết cho xong chuyện nào ra chuyện đó. Nên giải quyết những lá đơn trước đây của tôi trước và bồi thường những tháng lương các năm qua cho tôi.
  Tất cả là do ông Nguyễn Mạnh Triều giám đốc Eximbank Bạc Liêu gian lận phân công chứng từ, sổ sách…ép tôi nhận tội thay.

  Do tôi không đồng ý nên ông ta tự ý trả thù rút hết tiền lương của tôi trong 1 thời gian dài mặc dù tôi có khiếu nại lên cấp trên theo trình tự. Nhưng chẳng những họ không giải quyết còn ép tôi nghỉ việc mà không bồi thường và trả tiền thâm niên, chế độ cho tôi.
  Vì sự sống còn, Quyền con người và danh dự và do họ xem thường pháp luật dù cho tôi gửi báo cáo phản đối nhiều lần họ vẫn không giải quyết nên tôi gửi thông tin này đến mọi người nhờ giúp đỡ vì đây là những chứng từ có vấn đề như: sai, thiếu, nghi ngờ giả, xóa sửa… để nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống rửa tiền cho mọi công dân, đảm bảo tính trung thực minh bạch thông tin và quyền được sống của dân.

  Tôi đề nghị Eximbank là 1 ngân hàng lớn thì không nên có những hành vi mất uy tín như trên. Đề nghị Eximbank và ông Triều nên giải quyết cho xong chuyện nào ra chuyện đó.

  Do (nghi ngờ người của thủ tướng) lạm dụng quyền lực ép tôi nghỉ việc sai pháp luật, vi phạm nhân quyền, chưa bồi thường và trả tiền chế độ, thâm niên…cho tôi nên tôi thông tin này đến mọi người xin giúp đỡ.
  http://blog.yahoo.com/giaohaoganxa1212/articles/1090666/index

 3. giaohaoganxa says:

  Về tựa đề:
  Ông Nguyễn Tấn Dũng: Tôi nói về văn hóa từ chức chứ không phải chuyện từ chức của TVB
  thì người dân có góp ý và đánh giá như sau:
  – Cứ cho là thủ tướng nói đúng đi nhưng dân cho rằng “chưa thuyết phục”.
  Vì: ông chưa lấy Lý phục người.
  Nguyên tắc quan trọng để thành công là nói phải có đạo lý, lấy lý để phục người. Mà muốn lấy lý phục người phải có 2 điểm:
  1. Phải chân thật.
  2. Phải có logic (Ví dụ: ông đã từng tuyên bố 2 câu nói nổi tiếng là:
  + Nếu không dẹp được tham nhũng, thủ tướng sẽ từ chức.
  + Thủ tướng là công bộc của dân…)
  Từ chân lý và quan hệ logic trên, ta suy ra tính chân thật của luận điểm của người nói là đúng hay sai hay chỉ là những lời nói sáo rỗng…
  http://www.tintuchangngay.org/2012/11/ong-nguyen-tan-dung-toi-noi-ve-van-hoa.html

 4. giaohaoganxa says:

  Giống như người ta nói về ông cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá khi ổng nói ổng có công làm ra Bộ Luật Doanh Nghiệp như sau:
  Ông có công thì người ta khen thưởng ông rồi, nhưng ông có tội, ông làm sai thì người ta phải trị tội ông cho công bằng.

  Dựa vào đâu chúng tôi tin ông?

  Tại sao chúng tôi phải tin vào những gì ông nói?
  http://www.tintuchangngay.org/2012/11/xem-clip-video-b-duong-trung-quoc-hoi.html

 5. giaohaoganxa says:

  *Kiến nghị:
  Khi gặp tình huống ngụy biện, ta nên trả lời sau đây:
  1. Phản đối và Yêu cầu đối phương đi vào vấn đề chính, tránh mơ hồ, nên trả lời rõ ràng hơn.
  2. Khi họ cố tình đem vấn đề khác thay thế vấn đề cần biện luận, chúng ta nên yêu cầu họ bám sát chủ đề, tránh “lạc đề”, đi xa đề tài.
  3. Đối phương cố tình lẫn lộn nhiều vấn đề với nhau để đạt mục đích “Thừa nước đục thả câu”, ta nên nói rõ và vạch trần sự ngụy biện của họ.
  4. Khi đối phương ngụy tạo luận cứ, ta phải chỉ ra tính giả dối của luận cứ.
  5. Chỉ rõ đối phương đang vòng vo tam quốc, cãi bướng, so sánh máy móc, chỉ nhìn 1 phía mà suy ra toàn bộ…
  6. Không có logic.
  (ST)
  http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/11/15/dai-bieu-khuyen-tu-chuc-thu-tuong-theo-dang-51-nam-nen-kien-quyet-bam-ghe/

 6. Tầu Cộng Đã Thực Sự Xâm Chiếm Việt Nam ?

  “Trung Quốc và chiến lược « lãnh địa hóa » chiếm trọn Biển Đông” và đã đang thực hiện trước nhứt là biển đảo của VN hiện giờ thành phố Tam sa . Đã bị đảng và nhà cầm quyền csVN thẳng tay nâng quan điểm, trù dập, xử nặng các mức án phạt như kẻ thù !? không dung thứ, không khoan nhượng , không giảm khinh…cho thấy rằng chính tập đoàn lãnh đạo và cầm quyền của đảng csVN là những tên Tầu Nam Trung Hải đội lốt, đã và đang ngấm ngầm biến VN thành Tây Tạng thứ 2 .
  Qua những vụ án chống giặc Tầu xâm lược, để bảo vệ tổ quốc của các Bloggers , các Nhà Yêu Nước từ trước đến nay.
  Nhận lệnh từ Trung Nam Hải, đảng csVN đang từng ngày, từng giờ âm thầm giết chết những tinh hoa (chất xám), những nhân tài , những nhà trí thức , những đấng anh hùng bất khuất , những anh thư nữ kiệt , những nhân sĩ yêu nước , các bậc chân tu chính thống của các tôn giáo và đảng csVN đã đang nâng quan điểm, chụp mũ vu cáo phạm tội một cách đê tiện bỉ ổi đối với các sinh viên và các thế hệ mai sau của Dân Tộc VN một cách hết sức thâm độc nham hiểm .
  Điển hình qua các vụ xử án phi lý và rừng rú thời hoang dã bộ lạc vừa xảy ra mà công luận thế giới thời hiện đại đều lên tiếng phê phán phỉ nhổ và tẩy chay.
  Đừng để như nhân dân Tây Tạng hiện nay đang có gần 60 người đã tự thiêu (tranh đấu bằng mạng sống thân xác) chỉ vì xin được Độc lập Tự do và quyền làm người (Nhân Quyền) đúng nghĩa .
  Tự-Do Nhân-Quyền Dân-Chủ (T_N_D_)

  • giaohaoganxa says:

   Con cháu, người quen thủ tướng làm bậy, nói láo…còn chối rồi bị người ta vạch mặt?

   Có lãnh đạo từng tuyên bố là công bộc của dân.

   Vậy thì, nếu giám sát lãnh đạo không làm tròn nhiệm vụ vai trò lãnh đạo, làm không tốt thì dân có quyền phê bình, góp ý xây dựng hiệu quả hơn.

   Do đó, làm cán bộ công bộc của dân phải lắng nghe và giải quyết nhu cầu của mọi người.

   Vấn đề cốt lõi là do năng lực của người quản lý có vấn đề. Vai trò của người quản lý là phải kiểm tra và không để cấp dưới làm bậy vì thông tin đầy rẫy mà nói là không biết vậy làm quản lý làm gì?

   Dân góp ý xây dựng như sau:

   Làm quản lý phải có thực lực chứ không phải là loại:

   Bất tài vô dụng dùng quyền mưu lợi như Gaddafi.

   http://blog.yahoo.com/giaohaoganxa1212/articles/1090501/index

 7. giaohaoganxa says:

  Ở dưới Bạc Liêu, có ông Luận giám đốc địa ốc là e trai ông Nguyễn Trường Giang lúc trước làm phó chủ tịch BL nhưng có gì đó nên chuyển lên Q7 làm văn phòng chính phủ, là bạn thân thủ tướng…hôm rồi EIB BL khoe ổng làm vụ trưởng…

 8. giaohaoganxa says:

  Trích:

  …”Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại có nhiều khả năng trợ lực rất lớn cho đồng bào trong nước đấu tranh xóa bỏ độc tài Cộng Sản để lấy lại quyền làm người, đó không những là việc phải làm mà còn là bổn phận đối với đồng bào và quê hương xứ sở nữa. Còn những ai vẫn còn mơ mơ màng màng về chuyện đem cờ Vàng ba sọc đỏ về để đấu tranh dựng lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên đất nước Việt Nam thì hãy hiểu giùm cho là đang sống trong những giấc mộng tào lao xịt bộp và nên vứt bỏ đi.”
  =>
  Tác giả không hiểu, ko biết gì về chính nghĩa và VNCH thì đừng giả vờ hiểu, giả vờ có học vấn. Cách tự cho mình là đúng của tác giả, dối người dối mình, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
  Vì hiện tại tham nhũng tràn lan, người dân đói khổ, lòng dân căm ghét những bộ mặt tham nhũng đã bị vạch trần. Việc nêu cao chính nghĩa, Nhân Quyền là đúng.
  http://www.tintuchangngay.org/2012/11/hay-e-cho-viet-nam-cong-hoa-lui-vao-di.html

 9. giaohaoganxa says:

  Tại vì ông Thành là người có tài nên để lại còn sử dụng?
  http://www.tintuchangngay.org/2012/11/tin-moi-nhat-ve-gia-inh-ong-ang-van.html

 10. giaohaoganxa says:

  Ông Alan viết tả truyện hay tuyệt! Trích:

  “…Trong các chánh trị gia Mỹ tôi khá thân với 2 người. Một là Jack Kemp, từng làm thủ quân đội bóng bầu dục của Buffalo, rồi dân biểu, bộ trưởng và sau ra tranh cử chức Phó Tổng Thống Mỹ trong liên danh Bob Dole. Jack nghiêm túc, nhưng chí tình và trung thành với bạn bè. Tôi bỏ suốt 3 tháng theo anh khắp nơi khi anh tranh cử chống Clinton-Gore (và thua). Tôi luôn nhăn mặt và tránh không nghe các diễn văn và phát biểu mỗi ngày trên bước đường vận động; vì anh chỉ nói những gì đám đông muốn nghe theo những khảo sát “thị trường” của các tư vấn. Muốn biết Jack, phải lè phè thư giãn cùng anh vào những đêm khuya, cạnh vài lon bia và miếng pizza nguội lạnh. Anh sâu đậm, sống nhiều hiểu rộng, có tính khôi hài đen và nhiều nghị lực khủng khiếp. Nhưng khi mặt trời mọc mỗi ngày, con người Jack biến mất, nhường chỗ cho chính trị gia Kemp, nói và làm như một diễn viên Holywood đại tài….”
  http://www.tintuchangngay.org/2012/11/alan-phan-obama-romney-x-o-ma-mao.html

 11. giaohaoganxa says:

  Việt Nam đi vay nợ nước ngoài thì theo hợp đồng phải tuân theo Luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế như: Basel III, các điều khoản theo Luật quốc tế, Luật chống rửa tiền…

  Tất cả chúng ta đều hiểu rằng: nói dóc, sàm tấu…là tật xấu của bọn quan lại nịnh thần chỉ biết hối lộ và dùng lời nói ngon ngọt để hại người khi họ ganh ghét với những người làm được việc và hơn họ.

  Cho nên, người thông minh và chúng ta chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Và tôi đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng: ghi âm, báo cáo…hầu quí vị xem xét để tránh tình trạng có người dùng tiền, người thân, mua chuộc lợi ích, đe dọa người khác…buộc người ta nói theo mình thì lời nói đó hoàn toàn không có giá trị pháp luật.

  http://blog.yahoo.com/giaohaoganxa1212/articles/1090218/index
  Tham nhũng đánh mất uy tín thì khó lòng tín nhiệm lại.

  Vụ án oan ức do giám đốc Eximbank gian dối làm sai pháp luật, gian lận phân công sổ sách, làm thiếu chứng từ, đùn đẩy trách nhiệm, dàn cảnh cướp lương, ép nhân viên nghỉ việc,…Theo pháp luật, phải trả lại lương các năm qua cho nhân viên.

 12. Phạm Thị Oanh Yến says:

  Ba Dũng tắc tử. Tô Lâm về Bí thư Bắc Ninh. Phạm Qúy Ngọ lên đường. Phương án đưa Phạm Dũng về thế Tô Lâm đang được cân nhắc. Hưởng chết chắc.
  Kính các Bác

  • Vì Dân says:

   Quá xá là hay luôn.

   3D về vườn, chặt luôn hết vây cánh. Thật là vẹn cả đôi đường. Hay quá.

   Cám ơn thông tin của bác OY. Chúc bác khỏe nhiều nhiều

   • Phạm Thị Oanh Yến says:

    Chờ xem tin cáo phó.
    Kính

   • Phạm Thị Oanh Yến says:

    Theo nguồn tin cậy, Tô Lâm nắm trong tay một clip có cảnh sex giữa Tư Sang và Kim Hồng (Hoa hậu quý bà, vợ cũ của Liên Khui Thìn), nên tình thế đã đảo ngược vào phút chót. Chờ đọc tin cáo phó.
    Kính các Bác

   • Vì Dân says:

    Tư Sang sợ gì mấy chuyện nhỏ sex đó mà ko làm căng luôn nhỉ
    Mà 3D ở lại thì ông Trần Dần tiên đoán mới đúng bác OY ạ. Theo ông Trần Dần thì 3D bị ám sát năm 2014

   • giaohaoganxa says:

    Vua nước lớn mà qua nước nhỏ có nghĩa là sẳn sàng giúp đỡ cho nước nhỏ. E nghĩ Obama ko qua nước ta chứng tỏ Obama sẽ ko giúp chính quyền VN.
    http://blog.yahoo.com/giaohaoganxa1212/articles/1090310/index

  • CâyTre says:

   Rà lại chính xác chưa?Sao chưa thấy rục rịch gì cả?Thân.

  • giaohaoganxa says:

   Có người hỏi:
   Tại sao nước Mỹ ko gặp condom?
   Chúng tôi nghĩ rằng:
   Mặc dù ông Obama cao lớn, khỏe mạnh, năng động như vậy, nhưng nếu bắt ông ta ăn 1 cục cức hay 1 bao cao su, ông quyết không ăn!

 13. nguyễn tấn hưng says:

  Chị em nhà vợ 3 D gồm : Cần, Kiệm (vợ D), Liêm ,Chính, Chí. Đúng là tên thủ gỗ này tẩu hỏa nhập ma rồi, cả Hà Nội hôm nay chỗ nào cũng bàn tán về QLB,hơn 100 ngàn người mới vào truy cập.

 14. nguyễn tấn hưng says:

  Nóng lắm rồi các bác ơi.

  • Vì Dân says:

   Nóng thế nào bác Hưng ơi
   Em sắp ra HN, ko biết bác có ở ngoài đó ko

   • Pham Thi Oanh Yen says:

    Bat duoc DCD va da dan do ve VN la tin vit co. Interpole Singapore da co van ban tra loi Interpole VN 03/09 la da nham nguoi va da tha doi tuong. Chi la don gio de rung cay nhat khi.
    Kinh cac Bac.
    Ps; Bac VI DAN, toi lam o dau quan trong, chi biet toi co thang ban nhau o BCT.

   • Vì Dân says:

    Vụ DCD hèn gì là hình ghép. Em cũng đoán là rung cây doạ khỉ.

    Em đoán bác OY ở đâu là đoán vui thôi, bác thông cảm em đoán mò còn hỏi ngây ngô quá. Thật sự em cũng lo cho sự an toàn của bác.

    Ngày ấy sắp đến rồi.

    Chúc các bác khoẻ.

   • Phạm Thị Oanh Yến says:

    DCD bị bắt tại một tỉnh ven biển phía Bắc. Cuối tháng 09, sẽ có thêm ít nhất 4 nhân vật liên quan đến việc thâu tóm, lũng đoạn NH, tiền tệ, nhập kho.
    Kính các Bác

   • Phạm Thị Oanh Yến says:

    Blog QLB có rất nhiều công bố sai. Ví dụ: TĐQ chưa bao giờ giữ chức vụ Cục trưởng. Từ Cục phó A12(Cục Tham mưu) lên thẳng Tổng cục phó TCAN. Tư Liêm là em vợ của NTD chứ không phải là em ruột…
    Tôi không liên quan gì với QLB. Gửi lời thăm bác Tắt Đèn.
    Kính các Bác

   • Vì Dân says:

    Cám ơn bác OY vì những thông tin, giúp em định hình được tình hình kinh tế để phán đoán mà hạn chế tham gia.
    Về QLB thì em thấy nhiều thông tin sai nhưng em thấy hợp lý vì em đoán QLB do một số sĩ quan TC2 thành lập, buộc phải có cách viết sai lệch và nhiều văn phong khác nhau để lực lượng an ninh ko đánh hơi ra được chủ nhân. Chỉ cần thông tin đúng 50% là đã quá ổn rồi.

    Chúc bác OY vui khỏe. Mong có ngày được hội ngộ các bác sớm

   • Phạm Thị Oanh Yến says:

    Thòng lọng đang được xiết lại. Công văn 7169/VPCP-NC là biểu hiện sự phát rồ, cơn giẩy chết của tập đoàn toàn trị CS VN vì thiếu oxy lên não. Như một lời tiên đoán mà trước đây tôi đã từng viết trong bài ” Năm tử huyệt của Đảng CS VN”, Không quá 2014.
    Kính các Bác.
    Sắp có dịp được uống rượu với các Bác rùi.

   • Vì Dân says:

    Em cũng nghĩ như bác.

    Kính bác!

   • Phạm Thị Oanh Yến says:

    CA TP HÀ NỘI, CA TP HCM đã bổ xung thêm mỗi nơi 1 tiểu đoàn CS cơ động được tuyển từ lính nghĩa vụ. Có cả bộ phận được trang bị vũ khí hạng nặng. Cán bộ từ cấp phòng, cục, Tổng cục đang được luân phiên tập bắn súng bằng đạn thật. Tình hình thật sự căng như dây đàn.
    Kính các Bác

   • Vì Dân says:

    Như vậy tình hình thật sự căng. Em nghĩ để có kinh phí nuôi quân và tập bắn thì do người nhà của 3D cấp tức Bộ TC và Chính phủ. Vậy đặt ra trường hợp ở đây 3D đang muốn thị uy với các lực lượng đối lập bằng 2 con đường: MỘT là nghiêm cấm bằng văn bản đối với cán bộ công chức (cấm đọc QLB, DLB để lấy cớ muốn bắt ai thì bắt dễ dàng, chỉ cần đột nhập vào nhà, gõ tên trang web lên máy tính người đó là có cớ để bắt rồi, khỏi cần quăng ma túy cho phiền); HAI là thị uy bằng lực lượng vũ trang (Công an) nhằm gây cảm giác bất an cho cán bộ công chức.
    Từ hai lý do đó có thể thấy 3D đang muốn thị uy với các ủy viên TW, ủy viên BCT cũng như cấp dưới nhằm tạo thế trận thuận lợi trước khi bước vào những cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
    Nếu phe 4S và Trọng ko có biện pháp mạnh hơn, cắt đứt tay chân của 3D nhanh hơn thì e rằng với sự lì lợm, nhẫn tâm và quỷ quyệt của 3D, thế trận sẽ bị đảo ngược và lúc đó thì đất nước càng nguy cấp hơn.
    Như vậy lời tiên tri của ông Trần Dần rằng 3D bị ám sát vào nằm 2014 có thể trở thành sự thật, khi mà cuộc chiến phe phái trở nên quá sa lầy và 3D thì đã bị cả nước căm thù…

    Kính bác OY. Cám ơn thông tin của bác. Chúc bác vui khỏe và bình an!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s