Những trùm lưu manh ăn cắp ở xứ xã…nghĩa Việt cộng

VC Nguyễn Đức Kiên (b.1964)

***

VC Nguyen Van Binh

***

Thượng tướng việt cộng Nguyễn Văn Hưởng

***

Beo Ho Thi Thu Hong, ho ly cua VC Nguyen Van Huong

***

VC Trầm Bê

***

***

VC Nguyen Thanh Phuong

***

Phó chủ tịch “ăn cắp”  hội VC Nguyễn Thị Kim Ngân

***

VC Nguyen Thanh Nghi

***

VC Nguyen Ba Thanh

***

***

Nguyễn Đăng Quang – Hồ Hùng Anh

***

VC Nguyen Cong Khe

*******************************************************************************

Dân Tộc Việt Nam phải cắt đầu lũ Việt cộng vô lương này để tạ lỗi với mẹ.

***

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s