Tổ Quốc Ghi Ơn anh Võ Hữu Quang ( Seabee ) Hội Viên Cánh Thép

Tin tức thông báo qua hội-viên ducquany, người bạn rất thân với anh Võ Hữu Quang ( Seabee )

Tổ Quốc Ghi Ơn anh Võ Hữu Quang – Binh Chủng Công Binh QLVNCH.
Cựu SVSQ khóa 6/70 Thủ Đức, Sĩ Quan Công Binh QLVNCH, nhưng cũng đã vào sinh ra tử khi làm Trưởng toán Công Binh dọn dẹp Đại lộ kinh hoàng Huế-Quảng trị mùa Hè đỏ lửa 1972.

Kỷ niệm một thời phối hợp với một đơn-vị Công Binh Seabee Engineer của Mỹ tại sân bay Thuận-An Huế 1972, anh với chức Trung Đội trưởng, anh đã cùng một đại đội Công Binh Mỹ làm gấp một sân bay dã chiến để chống xe tăng Việt Cộng tại bãi biển Thuận An Huế.

Sau này, tại Hòa Khánh, đặc trách giữ chức vụ Trưởng toán Công Binh đổ bộ Hoàng Sa trong kế hoạch tái chiếm nhưng kế hoạch hũy bỏ trong giờ chót. Cũng đã từng mặc đồ KQ làm xạ thủ phi hành 239 trong chiến dịch Diều hâu đổ quân vào Quế sơn.

*

*

http://www.canhthep.com

*

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s