“Nhân thân” – từ ngữ NGU nhất trong Xã…Nghĩa Việt Cộng! (Chữ đúng là “Bản Thân”)

“Nhân thân” – từ ngữ NGU nhất trong Xã…Nghĩa Việt Cộng! (Chữ đúng phải là “Bản Thân”)

“Nhân Thân”: Hai chữ này vô nghĩa và ngu xuẩn. Việt cộng dùng để thay thế cho hai chữ BẢN THÂN.

Trích từ danchimviet [cách dùng chữ hết sức NGU]:

Bà Lương Thị Hồ Quì [, vợ ông Nguyễn Gia Kiểng, một trong những sáng lập viên của hội và cũng là chủ tịch hội trong những năm đầu,] đã phải rời Việt nam đột ngột sau khi bị công an đe dọa an ninh nhân thân.

Sửa lại cho đúng là:

Bà Lương Thị Hồ Quì [, vợ ông Nguyễn Gia Kiểng, một trong những sáng lập viên của hội và cũng là chủ tịch hội trong những năm đầu,] đã phải rời Việt nam đột ngột sau khi bị công an đe dọa ĐẾN an ninh BẢN thân.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s