Một vài suy nghĩ nhân Ngày Lễ Kỷ niệm lần thứ 74 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo Phật Giáo Hoà Hảo

Tg Nguyễn Thế Phong

Hôm nay đây chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm ngày “Đức Thầy Khai Đạo” trong hoàn cảnh cực kỳ nguy khốn cho đất nước và cực kỳ khó khăn cho giáo hội tại quê nhà nơi CSVN đang manh tâm “cộng sản hoá PGHH” qua hình thức tổ chức và cho phép tín đồ

 tham dự những cuộc lễ kỹ niệm ngày Đức Thầy khai đạo do Mặt Trận Tổ Quốc lập ra qua PGHH quốc doanh, trong khi đó lại huy động một lực lượng công an và “xã hội đen” hùng hậu để đe doạ, khủng bố và ngăn chận mọi sinh hoạt của GH-PGHH thuần tuý không chịu nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước CSVN.

Điều mà chúng ta không ngờ là 74 năm sau ngày đức thầy khai đạo, đất nước lại một lần nữa đứng trước đại hoạ xâm lăng và diệt vong của tử thù ngoại bang phương Bắc và đồng bào đã và đang phải sống trong cãnh lầm than, khốn khổ, áp bức hơn cã thời kỳ Pháp thuộc khi đức Thầy khai đạo. 74 năm sau ngày Đức Thầy khai đạo, đất nước VN trong đó gồm cả tín đồ PGHH, đã trải qua biết bao thăng trầm, chiến tranh, đau khổ, chết chóc, bắt bớ tù đày và lưu vong. Người dân Việt vẫn chưa hưởng được ấm no, hạnh phúc và tự do thật sự. tôn giáo bị bắt bớ, đạo giáo thì suy đồi một cách thảm hại, xã hội và con người chìm đắm trong sự vị kỷ, vô luân thường đạo lý, mạnh được yếu thua, mạnh ai nấy sống, phụ nữ và trẻ em thì phải bán dâm hoặc bán  mình ra ngoại quốc để kiếm sống, thanh niên thì đàm đúm rượu chè bất kể ngày mai, tổ quốc, xã hội, đất nước ra sao, biên cương lãnh thổ còn hay mất, chẳng có ai thèm để ý hoặc quan tâm. Giới lãnh đạo và cầm quyền thì lại càng tệ hại hơn nữa: tham nhũng, cửa quyền, cường hào ác bá và là một lũ bán nước cầu vinh. Não nùng thay và ngao ngán thay tình trạng con người và đất nước VN hiện nay. Trong bối cảnh này, những lời khuyên bổn đạo, những câu sấm giảng của đức Huỳnh Phú Sổ trở nân thấm thía và đáng cho chúng ta suy ngẫm hơn lúc nào hết nhân ngày khai đạo PGHH.

Trong bài: “Kệ Dân Của Ngưỡi Khùng” Đức Thầy viết:

Ngồi Khùng trí đoái nhìn cuộc thế
Thấy dân mang sưu thuế mà thương
Chẳng qua là Nam Việt vô dươn
Nên tai ách xảy ra thảm thiết
Bạc không cánh đổi thay chẳng biết
Vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn
Mới mấy năm sao quá hao mòn
Múa màng thất, đói đau không thuốc
Thương hại bấy lê dân đứt ruột
Thảm vợ con đói rách đùm đeo
Gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo
Nhìn thế cuộc đổi thay quá gắt

Chúng ta có thể mườn tượng và cảm nghiệm được đức Thầy sẽ phải thốt lên lại những câu này cho đất nước VN của chúng ta hôm nay.
   
Người ta thường nói, “Thời mạt pháp, Thánh vương ra đời”, đức Huỳnh Phú Sổ khai đạo vào thời điểm bấp bênh rất mực của đất nước VN và nhân loại, đức Thầy vì : “ hiểm họa tràn lan mà loài người sắp phải gánh chịu” mà ra tay cứu đời.

Khác với các vị giáo chủ khác, đức Huỳnh Phú Sổ gỉang dạy giáo lý huyềm thâm của Phật Giáo bằng những vần thơ mộc mạc, những lời khuyên thật đơn giản, những trọng ân thật ngắn gọn như tứ Ân để cho mọi người, bất luận trẻ già, bậc thức giả hay giới bình dận ít học đều có thể hiểu và hành như nhau. Ngài viết:

Chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt
Cho nên dân dạy chẳng nghe lời
Kể từ nay nói chuyện chiều mơi
Chớ chẳng nói dông dài khó hiểu

Đối với đức thầy, đạo phải lấy Nhân Nghĩa làm chính. Nhân nay là lòng nhơn đạo  và nghĩa nay là nghĩa với cha mẹ, ông bà tổ tiên, đất nước và đồng bào nhơn loại. Hành đạo, với giáo lý của đức Thầy, không trọng hình thức bề ngoài mà trọng hành vi nhơn ái:

Theo Thần Tú tạo nhiều chuông mõ
Từ xưa nay có mấy ai thành?
Phật từ bi độ tử độ sanh
Là độ kẻ hiền lương nhân ái.

Tìm Cực Lạc Đây rành đường ngõ
Hãy mau mau tu tỉnh mới mầu
Tận thế gian còn có bao lâu
Mà chẳng chịu làm tròn nhơn đạo
Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo
Mỡ lòng hhơn tiếp rước mới là
Làm hiền lành hơn tụng hơ hà
Hãy tưởng Phật hay hơn ó ré.

Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe
Đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn
Vẹn mười ơn mới đạo làm con
Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc.

Đối với đức Thầy: “làm gian ác là quỷ là ma, làm chơn chánh là Tiên là Phật”. Đức Thầy đòi hỏi bổn đạo của mình phải ra t ay cứu khổ và giúp người hoạn nạn, bần cùng thay vì xây dựng chùa chiền. Ngài nói:

Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi
Hãy giúp cho kẻ đói mới nhằm
Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm
Còn hơn đúc chuông đồng Phật bự
Chẳng làm phước để làm hung dữ
Rồi vào chùa lạy Phật mà trừ
Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư
Dụng tâm ý chớ không dụng vật
Muốn bổn đạo tánh tình chơn chất
Rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau
 
Nhân ngày khai đạo hôm nay, có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ xem mục đích và vai trò của PGHH và người tín đồ PGHH trong bối cảnh đau thương và hiểm hoạ mất nước hiện nay của đất nước VN  là gì để cùng với toàn thể con dân Việt phục hồi lại lãnh thổ, chủ quyền, nhân quyền, dân quyền, đạo đức, văn hóa và nhơn bản của con người Việt-Nam.

Qua giáo lý hành động hơn là lý thuyết, tứ đại trọng ân phải trả, lấy sự chơn thật và hiền lương làm trọng mà đức Thầy đã để lại trong lòng và cuộc sống của hơn 8 triệu người tín đồ PGHH trong 74 năm qua, tinh thần và bản chất 4000 năm Việt-Nam thật sự của người dân Việt đã được bảo vệ và trường tồn kể cả trong cái xã hội cộng sản vô thần, vô nhân bản, vô luân và vô tổ quốc hiện nay. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc phục hồi lại hồn Việt và xã hội Việt với Nhân, Lễ Nghĩa, Trí, Tín.

Yếu tố tứ Ân là một điểm được đức Thầy đặc lên hàng đầu làm căn bản và làm căn cước cho người tín đồ PGHH mà chính đức Thầy đã sống và làm gương một cách thật trọn vẹn trong suốt cuộc đời hoằng pháp của mình. Trong một cuộc phỏng vấn của báo Quần Chúng vào năm 1946 ngài đã nói thật rỏ ràng vai trò của ngài và qua đó vai trò của tín đồ PGHH đối với Ân Đất Nước như sau:

“Đối với toàn thể tín đồ Phật Giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát chúng sanh chẳng những được truyền bá ở Thiền lâm mà còn phải thực hiện trên trường chánh trị”

“Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc VN sẳn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung cho nòi giống”

Kính thưa quý vị,  kính thưa quý  tín đồ PGHH, còn gì rỏ hơn nữa về thông điệp, lập trường và giáo lý dứt khoát về vai trò và bổn phận của người tín đồ PGHH đối với Quốc Gia và Dân Tộc? Nói một cách khác, Đức Thầy đã XÁC NHẬN và TUYÊN BỐ rằng: người tín đồ PGHH, nếu còn coi mình là PGHH thì phải có bổn phận thực hiện giáo lý cứu nhân, độ thế, giải thoát chúng sanh TRÊN TRƯỜNG CHÁNH TRỊ và phải CƯƠNG QUYẾT ĐỨNG DẬY ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG, CƯƠNG QUYẾT TRANH ĐẤU ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHUNG CỦA NÒI GIỐNG”   

Vì thế, một tín đồ PGHH không có sự chọn lựa ở đây và về Ân Đất Nước. Nếu căn cước của người PGHH là Tứ Ân mà người tín đồ chỉ thực hiện có 3 Ân kia mà cố tình hay vô ý không thực hiện bổn phận của Ân Đất Nước theo lời truyền dạy của Đức Thầy ở trên, thì theo thiển ý của tôi, người đó chưa là hay không còn là người tín đồ PGHH nữa, kính thưa toàn thể quý vị.

Khi được hỏi là đời sống trong bưng biền có ảnh hưỡng chi đến sự hành đạo của Ngài hay không Đức Huỳnh Phú Sổ đã trả lời nhà báo như sau:

“ Với sự hành Đạo của tôi cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Cái hành Đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh thì đó là là sự thoả mãn trong đời hành Đạo của mình, chớ những sự tuỳ tiện về vật chất đối với tôi, không có nghĩa lý gì hết”

Thật vậy thưa quý vị, đức Thầy nhấn mạnh ở những điểm: HÀNH ĐẠO THEO Ý TUỞNG XÁC THỰC – TOÀN THỂ CHÚNG SANH – LÀ SỰ THOẢ MÃN TRONG ĐỜI HÀNH ĐẠO CỦA MÌNH. Đó là những gì giáo lý PGHH mà đức Thầy đã dạy và nhắc nhỡ bổn đạo phải sống và chỉ sau khi sống được trọn vẹn Tứ Ân trong đó ÂN ĐẤT NƯỚC -chỉ đứng sau ân của Tổ Tiên Cha Mẹ- chúng ta phải chu toàn, thì mới có thể nói được rằng : “LÀ SỰ THOẢ MÃN TRONG ĐỜI HÀNH ĐẠO PGHH CỦA MÌNH”

Cộng Đồng và Đền Thờ Quốc Tổ nằm sát bên cạnh Trụ sỡ của Giáo Hội đây, không biết bao nhiêu cơ hội, hình thức TRANH ĐẤU mà một người PGHH có thể làm được để làm trọn ÂN ĐẤT NƯỚC của mình: tham dự biểu tình, ký thỉnh nguyện thư, tham dự những buổi nói chuyện hoặc sinh hoạt về đất nước, khuyến khích con em tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lên tiếng và không im tiếng, tránh không làm bất cứ gì có lợi cho CS và có hại cho sự đoàn kết giải thể CS, giải phóng quê hương và cứu đất nước khỏi cơn diệt vong hiện nay là chúng ta đang thể hiện căn cước và vai trò đích thực của người tín đồ PGHH của mình rồi vậy.

CSVN đang tìm mọi cách để người PGHH và các tôn giáo khác chỉ lo TU mà không HÀNH BỔN PHẬN CỨU NƯỚC CỨU DÂN của mình. Chúng muốn mọi người chi lo 2 Ân mà thôi, đó là: Ân Ông bà cha mẹ- và Ân Tam Bảo và hãy quên đi Ân Đất Nước và Ân Đồng Bào và Nhơn Loại mà chúng cho đó là  làm chánh trị. Nhưng không, người PGHH và toàn thể chúng ta phải tỉnh thức và hiểu rỏ vai trò tín đồ của mình như đức Thầy đã dạy:      

“Đối với toàn thể tín đồ Phật Giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát chúng sanh chẳng những được truyền bá ở Thiền lâm mà còn phải thực hiện trên trường chánh trị”

“Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc VN sẳn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung cho nòi giống”

để xác tín và vững tâm can đảm LÀM CHÁNH TRỊ VÀ TRANH ĐẤU  cứu nước cứu đồng bào khỏi cơn QUỐC NẠN hầu làm trọn TỨ ÂN và xứng đáng với sáu chử TÍN ĐỒ PGHH mà  đức Thầy Hùynh Phú Sổ đã khai sáng nền đạo cách đây 74 năm.

Xin chơn thành cám ơn sự trân quý lắng nghe của toàn thể quý vị.

Melbourne, 8-7-2012
www.lyhuong.net/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Một vài suy nghĩ nhân Ngày Lễ Kỷ niệm lần thứ 74 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo Phật Giáo Hoà Hảo

 1. Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo bị công an đàn áp
  Posted on July 19, 2012 by HNSG
  Thanh Quang, phóng viên RFA

  Trong thời gian gần đây, nhiều cư sĩ Phật Giáo Hoà Hảo ở Miền Tây bị đàn áp liên tục, bị hành hung ngay trong lúc cúng giỗ, nhà họ bị xâm nhập, bị cắt điện vô cớ…

  RFA file
  Tín đồ PGHH bị ngăn cản trong ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại An Giang (ảnh minh họa 2008)

  Đánh đập cư sĩ
  Cách đây không lâu, khi được hỏi về tình hình công an và giới cầm quyền địa phương đàn áp nhiều tín đồ PGHH, nhất là các cư sĩ, thì một trung tá công an ở Miền Tây quả quyết:
  “Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là quyền của công dân Việt Nam, được pháp luật VN bảo hộ, thành ra không ai có quyền xâm phạm đến họ.”

  02:5100:0005:33Thế nhưng việc hành đạo, tu tập, niệm Phật của cư sĩ Bùi Văn Trung cùng đồng đạo thuộc Phật Giáo Hoà Hảo Truyền Thống tại Trung Tâm Tu Tập Niệm Phật ở ấp Phú Hoà, xã Phước Hưng, quận An Phú, tỉnh An Giang tiếp tục gặp khó khăn, như ông mô tả:

  “Công an huyện mặc đồ civil đi qua lại, trên nhà, dưới nhà, thậm chí chung xuống sàn theo dõi. Tôi không đi đâu được hết, ở trên nhà ngồi niệm Phật thôi. Họ không cho đồng đạo nào tới nhà tôi. Họ cô lập chúng tôi như vậy đó. Và hiện bây giờ, tình hình này vẫn còn. Chuyện phát loa trên đài để nói xấu tôi, thì họ ngưng rồi sau khi phát trong một tuần lễ, mỗi ngày trên dưới 3 lần. Nhưng công an vẫn còn canh giữ tôi hoài, không cho đi đâu hết.”

  Sau khi nhiều lần bị đàn áp đáng ngại vì Đức Tin của mình, kể cả lúc cúng giỗ cho người thân, cư sĩ Bùi Văn Trung lại lâm nạn mà ông cho là công an địa phương “vẫn còn hiềm thù hoài”. Cư sĩ Bùi Văn Trung kể lại một vụ oan ức nữa, mới đây:

  “Hôm nọ tôi đi lên nhà của đứa con gái bán cơm chay cách nhà tôi khoảng 200 mét, cầm một tô mì ăn thì mấy ảnh tổng cộng 7 người gồm 5 người mặc đồ công an và 2 người mặc civil. Tôi đang gắp mì ăn mới được có 3 đũa thì họ nhào vô khiêng tôi. Mấy đứa con tôi mới xúm nhau kéo tôi lại. Cuối cùng họ khiêng không được. May mà bữa đó con tôi có đông đủ nên nắm lôi tôi ra. Tôi mệt quá ngã ra xỉu mấy ảnh mới chịu buông.

  Vài ngày sau đó họ phát loa của đài phát thanh nói rằng tôi chống người thi hành công vụ. Còn hồi lúc họ leo lên cắt điện nhà tôi, họ dùng cây, đá liệng, dùng nước xối, làm đủ thứ hết. Nhưng rồi lại nói tôi chống người thi hành công vụ, dùng cây nhọn 5 phân vuông để đâm, liệng đá, liệng cây vào họ. Tức việc làm của họ, họ lại nói chúng tôi làm rồi gán tôi chống người thi hành công vụ, rồi cho lên đài phát thanh nói xấu mấy ngày trời.”

  Và tình cảnh cư sĩ Bùi Văn Trung bị công an đàn áp, cô lập hiện giờ được cư sĩ Trần Văn Kiệm ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung, Đồng Tháp chứng kiến tình cảnh này:

  “Chúng tôi chỉ tu hành mà nhà nước VN khủng bố chúng tôi đủ điều. Hôm kia tôi có lên Đạo Tràng cư sĩ Bùi Văn Trung chứng kiến sự việc, nhưng vào không được. Họ bao vây, giăng thành vòng tròn quanh nhà, chui xuống sàn nhà theo dõi; không cho Bùi Văn Trung ra khỏi nhà và cũng không cho ai tới nhà ông. Họ tìm cách áp đảo để làm cho mất tình thương bằng cách không cho ai được lại gần ai. Nhà nước VN của chúng tôi hành động như thế đó.”

  Khủng bố người thân
  Theo cư sĩ Bùi Văn Trung thì giới cầm quyền cố tình đàn áp một cách quá đáng mặc dù ông cùng đồng đạo chỉ làm lành, lánh dữ, cứu giúp người đời tránh tệ nạn xã hội. Ông viện dẫn trường hợp những người cờ bạc, rượu chè, sau khi đến với Đạo Tràng của ông, đều quay trở lại con đường lành, đường tốt. Nhưng, theo ông, công an tiếp tục hành động như vậy là cố tình đàn áp khiến ông lâm cảnh sống “trốn chui trốn nhủi” chẳng khác nào bị tù đày:

  “Nói chung họ không muốn chúng tôi mở chương trình nói Đạo và không muốn cho chúng tôi niệm Phật. Nhà tôi mỗi tuần có tổ chức niệm Phật một lần vào ngày Chủ nhật. Trước đây khoảng 4-5 năm, đồng đạo tới trên dưới 100 người. Nhưng họ phát loa trên hệ thống phát thanh nói dữ dằn lắm, tới từng nhà đồng đạo, mời đồng đạo đến Uỷ ban nhân dân, công an. Ai không đi thì họ cho người tới nhà lập biên bản bắt ký tên. Thành ra Đạo Tràng ở nhà tôi hiện giờ mỗi tuần chỉ còn mười mấy, hai chục người, kể cả số người trong gia đình tôi.

  Nhưng gia đình vẫn tiếp tục tu niệm hoài. Mấy hôm nay, tôi đành phải lánh mặt, chỉ ở trong nhà thôi chứ không ra Niệm Phật Đường niệm Phật chung với đồng đạo. Tôi lánh mặc không cho công an thấy. Tôi sống như vậy giống như đang ở tù, phải trốn chui trốn nhủi chứ không có được tự do.”

  Chúng tôi chỉ tu hành mà nhà nước VN khủng bố chúng tôi đủ điều. Họ tìm cách áp đảo để làm cho mất tình thương bằng cách không cho ai được lại gần ai. Nhà nước VN của chúng tôi hành động như thế đó.
  Cư sĩ Trần Văn Kiệm

  Khi được hỏi lý do nào mà giới cầm quyền và công an tiếp tục đàn áp các cư sĩ PGHH như vậy, cư sĩ Trần Văn Kiện nhận xét:

  “Vì lý do tín đồ của chúng tôi chỉ lo tu hành và tu thân cũng như cúng ông bà tổ tiên. Vào ngày cúng giỗ người thân của Bùi Văn Trung thì nhà cầm quyền VN mướn dân côn đồ đến bao vây nhà, đánh đập khiến chúng tôi vô cùng đau khổ, nhất là đánh tín đồ Trương Kim Long, Tô Văn Mãnh ra máu họng. Hiện bây giờ chúng tôi bị quật ngã hằng ngày. Chúng tôi ra đường dự đám giỗ, đám tuần thì bị nhà cầm quyền bao vây, chận đường, đón ngõ đánh dọc đường. Chúng tôi bị thảm thiết vô cùng.”

  Chúng tôi cũng vừa được tin là giữa lúc nhà tiếp tục bị cắt điện, gia đình cư sĩ Trần Văn Ngọt tại ấp Kiến Bình, xã Kiến An, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang bị đông đảo công an địa phương kéo đến gây khó khăn ngay khi cúng giỗ thân phụ hôm thứ Ba 17 tây tháng này; họ “chận hai đầu đường làm khủng hoảng tinh thần con cháu, họ hàng, thân bằng quyến thuộc”.

  Chúng tôi liên lạc với công an địa phương để tìm hiểu sự việc, nhưng không ai trả lời.

  Share(Visited 151 times, 151 visits today)
  This entry was posted in Hội luận,phỏng vấn audio & video, Tin Việt Nam and tagged bị đàn áp liên tục, Phật Giáo Hòa Hảo. Bookmark the permalink.
  ← Thế lực thù địch là thằng nào ?Blogger Điếu Cày có thể bị kéo dài thời gian điều tra →2 Responses to Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo bị công an đàn áp
  Mỹ-Lan says:
  July 19, 2012 at 5:38 am
  Cha Mỹ-Lan nói rằng tiền-thân của đảng cộng-sản Việt-Nam là Việt-Nam Đồng-Minh Hội, gọi tắt là Việt-Minh đã bách-hại người lãnh-đạo Phật-giáo Hoà-Hảo và những người hành đạo. Giáo-phái Cao-Đài và nhiều đạo-hữu, bọn Việt-minh cũng không tha. Việc đàn-áp cư-sĩ Bùi Văn Trung bây giờ nói lên bản-chất diệt tôn-giáo của bọn Việt-cộng, không hơn không kém. Nếu hàng trăm ngghìn tín-hữu Phật-giáo Hoà-Hảo đồng lòng dùng bom xăng, tầm-vông vạt nhọn tấn-công các đồn công-an thì mới mong thoát cảnh bị bọn công-an đàn-áp thường-xuyên.

  Reply
  HueLinh says:
  July 19, 2012 at 10:10 am
  Bọn cộng sản là lũ vô thần thì làm gì để yên cho những tôn giáo truyền bá tín ngưỡng? Những tôn giáo mà nhà cầm quyền cho phép là những tôn giáo quốc doanh.

  Reply

 2. LO NƯỚC
  Nước Việt trẻ già mãi ngóng trông,
  Ngày nào hưng phục cõi trời Đông.
  Lẽ đâu Tạo hóa luôn cay độc,
  Đày khắc mãi chi giống Lạc Hồng.

  NỢ NƯỚC
  Một phen nợ nước lâm đền,
  Đạo làm thần tử cho bền chí trai.
  Thừa cơ xoay trở gót hài,
  Vung gươm Thần Thánh dẹp loài cầu phiên.

  GỌI ĐOÀN TRÁNG SĨ
  Hãy tỉnh giấc hởi muôn ngàn tráng sĩ,
  Nhìn thời xưa hùng vĩ nước nhà ta.
  Bắc Nam một dãy Sơn Hà,
  Mồ hôi giọt máu ông cha tày bồi.
  Trải qua cũng lắm hồi vận bỉ,
  Rồi anh em tráng sĩ đứng lên.
  Liều mình đụt pháo xông tên,
  Liều mình giết giặc xây nền Tự Do.
  Tiếng roi lại bình Ngô, sát Đát,
  Sử xanh còn ngào ngạt hương thơm.
  Trông phường giá áo túi cơm,
  Trông phường úy tử mà nhờm đi thôi.
  Nay vận nước đến hồi thoái hóa,
  Chí anh hùng ta hãy tung gươm.
  Một mai nước được phú cường,
  Tấm thân tráng sĩ cột rường nhà Nam.

  GỌI ĐOÀN PHỤ NỬ
  Chị em ôi, Bắc Nam là một,
  Chị em là rường cột giống nòi.
  Dở sử xanh Nam Việt mà coi,
  Gương Trưng, Triệu còn roi muôn thuở.
  Chẳng có lẽ xưa hay nay dở,
  Khiếp nhược là cái cớ vong gia.
  Chí Anh hùng của khách quần thoa,
  Đâu có kém bực tu mi nam tử.
  Sách Thánh hiền truyền lưu mấy chữ,
  Thất phu còn trách nhiệm với non sông.
  Cả tiếng kêu bạn gái má hồng.
  Đem son phấn điểm tô Tổ Quốc.

  (Theo Sấm Giảng Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s