TIẾNG NƯỚC TÔI : “BÌNH QUÂN” HAY “TRUNG BÌNH” ? _tg Hương Saigòn

 Nhỏ không học, lớn dễ theo Việt cộng! 🙂                            Hương Saigon

Lời Nói Đầu: Tôi chân thành cám ơn tất cả quý vị đã đóng góp trong cuộc thảo luận với tinh thần khoa học, khách quan, không bè phái. Dù cuộc thảo luận chỉ nhằm vào mấy chữ “lợi tức bình quân” và “lợi tức trung bình”, nhưng đây là một cuộc trao đổi trong nổ lực bảo toàn “Tiếng Nước Tôi”. Trong tinh thần đó, đối với tôi, đây là một cuộc thảo luận quan trọng trên mặt trận văn hoá, chứ không là cuộc “cãi cọ” nhỏ nhen không cần thiết như một vài người quan niệm.
Tôi đặc biệt cám ơn hai vị trưởng thượng (1) Giáo sư H. Q. Dam (84 tuổi, giáo sư tại một trường đại học ở Texas, U.S.A.) và (2) Ông Vo T. Nhan (cựu chuyên viên kinh tế thời VNCH) về sự đóng góp chuyên môn trong cuộc thảo luận nầy.

I. Đề Tài Thảo Luận

Với mục đích làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin nhắc lại chủ đề của cuộc thảo luận để tất cả mọi người, gồm những người không có dịp theo dõi cuộc thảo luận từ đầu. Cuộc thảo luận bắt đầu từ email của tôi sau khi đọc một emai trên diển đàn :”Mười Nước Giàu Nhất Thế Giới Năm 2011″ trong đó có chữ “GDP bình quân”. Trong email đó tôi viết:

“Chữ “bình quân” (trong danh từ “GDP bình quân”) không có nghĩa gì cả. Nói cho đúng phải nói: GDP trung bình theo đầu người” (per capita income) = GDP/số người trong nước.

Trong kinh tế học có từ ngữ “equilibrium” như
Equilibrium point: điểm quân bình.

“Cộng sản dùng từ ngữ “bình quân” thay cho “trung bình” là hoàn toàn sai với Việt ngữ truyền thống, tiếng nước ta.”[Huong Saigon]

Và từ đó cuộc thảo luận xoay quanh từ ngữ “bình quân” và “trung bình” (trong ý nghĩa của lợi tức hay income per capita mà tôi đặc biệt quan tâm)

Ông Nguyễn Van Hoàng và tôi, Hương Sàigòn, đồng lòng thỉnh ý của các bậc trưởng thượng . Và sau đây là đóng góp của hai vị trưởng thượng có kiến thức chuyên môn.

II. Bằng Chứng từ Hai Chuyên Gia Trưởng Thượng

1. Giáo Sư H. Q. Dam (đang dạy toán tại một đại học tiểu bang Texas, USA) đã góp ý kiến về hai chữ “bình-quân” (xem email dưới đây). Tôi xin trích đoạn sau đây:

“Thí dụ 5: 勢均力敵 = Thế quân lực địch = Thế lực ngang nhau.

CSVN theo Tàu nên dịch average là “bình quân”.
Dưới 3 thời: Nhà Nguyễn, Pháp thuộc, và Việt-Nam Cộng-Hoà, Ta dùng hai chữ “trung-bình”:

*** en moyenne… = on the average… = đổ đồng thì ….
*** auddessus du commun = above the average = trên trung bình….
*** la moyenne (nom) = the average (noun) = số trung bình (danh-từ) ……….”

(2) Ông Nhan T. Vo (cựu chuyên viên kinh tế thời VNCH ) viết :

‘Xin mời quý vị sưu tra cho đúng chỗ, hỏi cho đúng người.

1. Mời tra Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh (Minh Tân, Paris):

“BÌNH QUÂN” (tr 67)=Đều nhau, không không thiên trọng, không lệnh.
“QUÂN BÌNH” (tr158)= ngang nhau, bằng nhau (egalité, équilibre).
“TRUNG BÌNH” (tr506)= cân bằng, không nặng, không nhẹ (équilibre, moyenne).

2. Trên thực tế những chuyên viên kinh tế chúng tôi thời VNCH sử dụng hàng ngày các chữ trên đây với các nghĩa sau đây:

a. TRUNG BÌNH= moyenne, average, VD: Chúng tôi viét “lợi-tức trung bình”, chớ không dủng “thu nhập bình quân” như VC.
b. QUÂN BÌNH= équilibre, equilibrium. Ví dụ: thế quân bình, hay còn nói “THĂNG BẰNG”. Quân bình giữa thu và chị Nền kinh tế mất quân bình. Chúng tôi KHÔNG HỀ dùng chữ “bình quân” trong các văn kiện hành chánh.” [Nhan T. Vo]

Rõ ràng là hai vị trưởng thượng có kiến thức chuyên môn nầy xác quyết rằng “CSVN theo Tàu nên dịch average là “bình quân”[GS H.Q. Dam] và “Chúng tôi [chuyên viên kinh tế VNCH] viét “lợi-tức trung bình”, chớ không dủng “thu nhập bình quân” như VC. ”

Sự khẳng định trên đây cho thấy lập trường của Huong Saigon đã được công nhận một cách khách quan bởi hai vị có kiến thức và đáng tin cậy.

Và tôi coi đây là kết luận của cuộc thảo luận. Tôi sẽ không để ý đến và cũng không bỏ thêm thì giờ để bàn cãi một cách vô bổ vì cuộc thảo luận kết thúc với kết luận rõ ràng. Thú thật, tôi đã mất nhiều thì giờ và tôi cần trở lại làm việc để bù vào thời gian đã mất.

III. Giải Thích Và Lời Cuối Của Hương Saigon Cho Cuộc Thảo Luận

Sở dĩ tôi cương quyết theo đuổi cuộc thảo luận nầy không phải là vì tôi muốn tranh hơn thua với một vài cá nhân, mà mục đích của tôi là quyết bảo tồn Tiếng Nước Tôi (theo khả năng của tôi) , như tôi phát biểu trong “signature” của tôi dưới mỗi email:

[ MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM, TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN — Hương Saigon ]

Cuộc thảo luận suốt ngày hôm qua với nhiều email qua lại đến nỗi có một vài vị quên đi cái tiền đề của cuộc thảo luận. Có người dựa vào câu viết của tôi rằng: “Trong tự điển Việt Nam thời VNCH (Lê V. Đức và Lê Ngọc Trụ) không có chữ “BÌNH QUÂN” [và có vị cho biết chữ “bình quân” có trong tự điển Hán-Việt, hay tự điển của Bắc Việt] rồi cho rằng tôi sai và tìm cách rút lui. Đây là một quan sát sai lệch thiếu suy nghĩ .

Đề tài chính của cuộc thảo luận là:”Cộng sản dùng từ ngữ “bình quân” thay cho “trung bình” là hoàn toàn sai với Việt ngữ truyền thống, tiếng nước ta.”[Huong Saigon].

Tiện đây, tôi xin giải nghĩa tại sao tôi bài bác từ ngữ “GDP bình quân” của Trung Hoa và csVN (theo Giáo Sư H.Q. Dam).

Rõ ràng chữ “bình quân” có nghĩa là: Đều nhau, không thiên trọng, không lệch” [Nhan T. Vo]. Trong ý nghĩa nầy, gọi “per capita income” là “lợi tức bình quân” là sai. Tại sao? Tại vì “per capita income” không có nghĩa là chia đồng đều (lợi tức cho mỗi đầu người). Lấy một thí dụ đơn giản:

Tôi có 12 đồng bạc chia đồng đều cho 3 em bé, tức là mổi em bé được 4 đồng. Nếu phải dùng chữ “bình quân” thì số “bình quân” là 4 đồng:

(4+4+4)/3 = 4.

(ghi chú: trong trường hợp nầy ta cũng có thể gọi 4 là số “trung bình” vì số 4 là kết quả của tổng số (12) chia cho số em bé (3).

Còn số “trung bình” không phải là số chia đồng đều. Thí dụ: Tôi có 12 đồng chia cho 3 em: Em A: 3 đồng, Em B: 5 đồng và Em C: 4 đồng. Như vậy số trung bình là:

(3+5+4)/3 = 4

Do đó số 4 không thể được gọi là số “bình quân” mà phải gọi là số “trung bình” vì 3 em bé không được chia “đồng đều” mà bị thiên lệch, đứa được nhiều đứa được ít. Trong ý nghĩa nầy khi người ta nói “per capita income của Hoa Kỳ trong năm 2010 là $46,860. Thì đây là số “lợi tức trung bình” của người dân Hoa Kỳ là $46,860 chứ không có nghĩa là mỗi người Hoa Kỳ được chia ĐỒNG ĐỀU (“bình quân”) là $46,860 trong năm 2010 .

Rõ ràng, Trung Hoa và csVN SAI khi dùng từ ngữ “thu nhập bình quân” để diễn tả per capita income vì từ ngữ nầy không phù hợp với ý niệm “trung bình” của lợi tức quốc gia theo đầu người (tổng số lợi tức QG chia cho tổng số dân).

Sau cùng, tôi xin nhấn mạnh rằng, tinh thần khoa học cần đặt trên những nghi vấn để tìm hiểu và để sáng tạo. Chấp nhận những gì có sẵn trong sách biểu lộ cái học từ chương và phản khoa học, làm bế tắc bước tiến của nhân loại. Cuộc Thảo luận này không chỉ tô đậm lằn ranh Quốc/cộng mà còn có mục đích đem sự trong sáng vào chốn tối tăm và sự chính xác vào chỗ sai lầm với ướng vọng là Tiếng Nước Tôi được duy trì với cái đẹp, sự trong sáng và phong phú của ngôn ngữ VIỆT NAM.

Kính chào đoàn kết trong tinh thần bảo vệ “Tiếng Nước Tôi”.

Hương Saigon
(November 3, 2011)

0000000000000000000

Kính Thưa quý vị,

Một lần nữa, tôi minh xác rằng tôi chống từ ngữ cs không phải vì tôi quá khích, nhưng vì loại từ ngữ nầy SAI (sai văn phạm hoặc dùng sai chỗ) hoặc vô nghiã ,hoặc không trong sáng.

Tôi tin tưởng rằng ngôn ngữ cần được sáng tạo, bồi đắp, du nhập theo nhu cầu phát triễn, tiến hóa của khoa học tự nhiên, văn hóa, xã hội v.v…. Tuy nhiên, từ ngữ cs không có tính cách bồi đấp, sáng tạo theo nhu cầu phát triển về mọi mặt, mà là những chế biến vô nghĩa hoặc dịch từ ngoại ngữ một cách sai lầm , thiếu căn bản kiến thức . Thật vậy sau đây là những thí dụ điển hình:

(1) Sai văn phạm:

* “Tôi kỷ luật anh” : SAI vì “kỷ luật” là danh từ chứ không phải là động từ. Nói cho đúng, ta phải nói: “Tôi phạt anh”.

* ” Anh Ba liên hệ chị Tư”: SAI vì “liên hệ là tỉnh từ” chứ không phải là động từ. Nói cho đúng, ta phải nói: “Anh Ba liên lạc chị Tư”.

(2) Dùng SAI chỗ:

* “Chiều nay tôi sẽ giải phóng con chó của tôI” (thay vì chiều nay tôi làm thịt (giết) con chó của tôi”
* “Tôi nhất trí với anh” thay vì “tôi đồng ý với anh”
* “Hàng cao cấp” thay vì hàng hạng nhất hoặc hàng thượng hạng. “Cao cấp” chỉ dùng cho chức vụ như sĩ quan cao cấp.

(3) Dùng chữ vô nghĩa:

* “Thu nhập bình quân” thay vì “lợi tức trung bình” (SAI là bởi vì “Quân Bình” có nghĩa là cân bằng; theo danh từ kinh tế thì “điểm Quân Bình” = Equilibrium point, điểm mà “khúc tiuyến cung cắt khúc tuyến cầu”. Trong khi đó, số trung bình là ( “the sum of X divided by n, where X is a variable and n is the number of observations, Sum(X)/n) = Tổng số chia cho số người (số trái, số lần …)
* Mô hình vĩ mô: SAI ; phải nói “Mô hình đại tượng” (macro model), SAI bởi vì “vĩ mô” không có nghĩa gì cả (có lẽ cs nghĩ “macro model” là “mô hình vĩ đại” rồi viết ngắn lại là “mô hinh vĩ mô” ? (như sinh viên du học thì nói rút ngắnh lại là du sinh, tương tợ như du đảng …! Than ôi!

(5) Ghép ráp chử không đúng — nửa Nôm, nửa Nho

* “Siêu sao” thay vì minh tinh (tài tử). SAI ở chổ là “Siêu” là chữ Nho, “Sao” là chữ nôm
* quái gở hơn nữa là “siêu súng” , “siêu cướp”

(5) Dịch SAI ngại ngữ:

* “debt ceiling” , cs dịch là “nợ trần” (Có thể làm độc giả nghĩ là “nợ trần ai”, “nợ đời”. Phải dịch là “mức nợ tối đa” hoặc “mức giới hạn của nợ”
* “software”; cs dịch là “phần mềm” . Đây là danh từ khoa học, cần có Ha`n lâm viện để sáng tạo danh từ khoa học nầỵ Dịch “phần mềm” theo nghĩa đen thật là mù mờ không rõ nghĩ và ngu ngơ.
* “Nhà Trắng” (White House) dịc một cách ngu ngơ, làm giảm “uy tín” của dinh Tổng Thống Hoa Kỳ. White House được VN ngày trước gọi là “Toà Bạch Ốc”, từ ngữ ngoại giao lịch sự. CS hay dùng từ ngữ ngu ngơ quái dị để làm giảm uy tín của địch như “giặc lái”, “lính thủy đánh bộ”….

Nói tóm lại, ngôn ngữ VN rất trong sáng. Dùng sai nghĩa hoặc sai văn phạn là điều cần phải được bài bác và sửa chửa. Tôi đồng ý là ta cần phải phát triển ngôn ngữ theo đà tiến hoá của nhân loại. Tuy nhiên, đối với những tiếng đúng trong sáng và có sẳn, ta phải dùng và tuyệt đối bài trừ những tiếng SAI ngây ngô và quái gở ma` cộng sản dùng thay cho những chữ trong sáng này.

Tại sao ta để cho tiếng Việt trong sáng phải mai một và phải viết và nói cái ngôn ngữ truyên truyền vô nghĩa và sai lệch của cs?. Đây là một nhược điểm của MỘT SỐ người QG. Những người từng sống trong xã hội tự do và “yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” qua mấy chục nặm. Chỉ đi tù cs hoặc sống trong xã hội cs một vài năm mà lại thâm nhiểm từ ngữ cs không thể xoá bỏ. Thậm chí có vài người sau khi “đi học tập cải tạo” ít năm mà ngày nay còn nói “phía nguỵ mình”! hay “sau ngày giải phóng”!

Thật đau thương cho Mẹ VN!

Có người cho rằng ta phải dùng từ ngữ cs để cho người trong nước hiểu. Tuy nhiên, nếu dùng từ ngữ VN (truyền thống) trong sáng mà người trong nước không hiểu thì chắc chúng ta phải sửa thơ KIỀU hoặc thơ của Bà Huyện Thanh Quan hoặc Nguyễn Công Trứ hoặc sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn ra từ ngữ cs đễ cho học sinh trong nước học ?

Nếu sau nầy tiếng Việt trong sáng bị mai một thì đó là do cộng đồng người Việt QG hải ngoại bất lực trước chính sách ngu dân của cs. Nếu ta bị khuất phục trong tư tưởng thì nói chi chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc.

Tôi chân thành và long trọng mời gọi người Việt QG hãy họp tác cùng tôi trong mặt trận bảo vệ Tiếng Nước Ta.

Kính

Hương Saigòn
www.motgocpho.com/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s