MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM, TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN

Hương Saigon

Kính thưa quý vị,
Kính thưa Ô/B Nguyen Bich,

Trong khuôn khổ của một email, và vì thời giờ hạn hẹp, ở đây HSG xin miễn viện dẫn sự xuống dốc của nền văn hoá và giáo dục hiện tại của Viêt Nam dưới ách toàn trị của cộng sản tham tàn. Tuy nhiên, quý vị có thể tìm thấy những bằng chứng về sự băng hoại nầy trên internet cũng như những email trước đây trên diễn đàn nầy.

Việc bảo tồn tiếng Việt truyền thống là một vấn đề hoàn toàn có tính cách văn hoá mà những ai thiết tha với quê hương, dân tộc đều có nhiệm vụ phải thi hành. Chúng ta, những người yêu nước thương nòi, đều có bổn phận duy trì tiếng Việt trong sáng và phong phú của dân Việt, bởi lẽ cộng sản Việt Nam, vì ngang ngược và dốt nát, đang nhồi vào đầu óc non nớt của trẻ em và quần chúng Việt Nam cách dùng chữ sai lệch, tối nghĩa, ghép ráp bừa bãi, kỳ dị và sai văn phạm, làm mất vẻ đẹp và sự trong sáng của ngôn ngữ nước ta.

Một sự kiện rất nguy hiễm cho nền văn học Việt Nam là hiện nay có một số người (ngay cả một số ký giả người Việt) ở hải ngoại không còn phân biệt được giữa từ ngữ truyền thống trong sáng của VN và từ ngữ sai lệch và quái gở của Việt cộng. Sự tắc trách nầy của một số trí thức VN ở hải ngoại là mối lo âu lớn của cộng đồng người Việt Quốc Gia.

Kính thưa quý vị,

HSG xin chứng minh cái sai lệch của từ ngữ Việt cộng với những thí dụ điển hình sau đây:

(1) Sai văn phạm:

Thí dụ:

– Việt cộng nói : “Tôi đã liên hệ cô Lan”. Câu nầy rõ ràng là sai văn phạm vì trong tiếng Việt truyền thống “liên hệ” là tỉnh từ như trong câu :”Hãy thông báo cho những người liên hệ” . Rõ ràng chữ “liên hệ” không thể dùng làm động từ như trong câu “Tôi đã liên hệ với cô Lan”. Nói đúng tiếng Việt, ta phải nói : “Tôi đã liên lạc với cô Lan”.

– Một thí dụ khác về cách nói sai văn phạm của Việt cộng: “Các anh phải lao động tốt”. Câu nầy hoàn toàn sai văn phạm vì “lao động” là tỉnh từ (dân lao động, giới lao động) nên không thể dùng làm động từ. Cái sai văn phạm thứ hai của câu trên là : “tốt” là tỉnh từ (như tánh tốt , phong tục tốt) nên cũng không thể dùng như trạng từ . Do đó, thay vì nói: “Các anh phải lao động tốt” (sai), người Việt có học phải nói: “Các anh phải làm việc giỏi”.

– Nếu có thì giờ, quý vị có thể đọc báo cộng sản để thấy cách viết sai văn phạm của Việt cộng.

(2) Cách dùng chử ngô nghê, quê muà

Thí dụ :

– Việt cộng dùng chữ “tờ rơi” thay vì “tờ truyền đơn” hoặc “bóng đá” thay vì “bóng tròn” (bóng đá cũng sai văn phạm vì “đá” là động từ, trong khi đó “tròn” là tỉnh từ. Vì tỉnh từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ, từ ngữ ” bóng tròn” là đúng, “bóng đá” là sai.

– Việt cộng dùng chữ “siêu sao” thay vì “minh tinh” để nói về một tài tử xuất sắc.Từ ngữ “siêu sao” là một lối ghép chữ lai căn , pha trộn tiếng nho với tiếng nôm. Trong khi đó từ ngữ chính thống là “minh tinh” diễn tả một cách chính xác một tài tử xuất sắc (một ngôi sao sáng trên sân khấu )

– Ngô nghê hơn nửa, Việt cộng gọi một tên cướp hạng nặng bằng “siêu cướp” !!! (lại cũng sai văn phạm vì “siêu” là tỉnh từ và “cướp” là động từ. Rõ ràng, trong văn phạm động từ không được dùng để bổ nghĩa cho tỉnh từ. Tiếng Việt truyền thống có danh từ kép “siêu nhân” (một nhân vật siêu phàm). Ở đây tỉnh từ “siêu” bổ nghĩa cho danh từ nhân. Cha Ông của chúng ta không bao giờ nói “siêu ăn” , “siêu uống” hoặc “siêu trộm” hay “siêu cướp”!

(3) Cách dùng chữ ngô nghê, vô nghĩa

Thí dụ: Việt cộng nói: “Giải phóng mặt bằng” thay vì nói : “San bằng nhà cửa”. Cả hai chữ “giải phóng” và “mặt bằng” ở đây đều vô nghĩa. Chữ giải phóng thường dùng cho người như “giải phóng nô lệ” chứ không ai nói giải phóng nhà cửa hay giải phóng cây cối . Còn “mặt bằng”, nếu có nghĩa là nhà cửa hoặc đât đai thì thật là ” hết ý”!

Kính thưa quý vị,

Nếu có thì giờ , chúng ta có thể đưa thêm nhiều cái sai của ngôn ngữ Việt cộng. Tuy nhiên, HSG hy vọng rằng những thí dụ đơn sơ trên đây nói lên được phần nào cái băng hoại của tiếng nước ta dưới chế độ ngu dân của csVN.

Có những người cho rằng chúng tôi, những người chống ngôn ngữ Việt cộng, là quá khích. Thậm chí, có những người cho rằng chúng tôi hủ lậu không chấp nhận “ngôn ngữ hiện đại” VN.

Thưa quý vị, “hiện đại” thường diễn tả sự tiến bộ . Tuy nhiên “ngôn ngữ hiện đại” dưới chế độ cộng sản VN là một thoái bộ trầm trọng của tiếng nước ta!

Thưa Ô/B Nguyen Bich,

Tôi hy vọng Ô/B thấy rõ những gì tôi muốn nói. Ngôn ngữ của cộng sản không phải là ngoại ngữ, mà là một thứ “ngụy ngôn ngữ”, “abusing” Việt ngữ một cách lố bịch và ngu ngơ.

Dĩ nhiên, ngôn ngữ phải tiến hoá theo thời đại và cần được phát triển để diễn tả những sự kiện của tiến bộ trong khoa học, kinh tế, truyền thông … Và các học giả cần suy nghĩ sâu xa để sáng tác những từ ngữ thích hợp và trong sáng, chứ không hời hợt bắt chước những từ ngữ do Việt cộng bày ra hoặc dịch từng tiếng một cách ngu ngơ [như phần cứng (hardware), phần mềm (software), rò rỉ (wikileaks) …]

Đặc biệt , người có ý thức không nên dùng từ ngữ của cộng sản thay cho từ ngữ thuần túy VN. Gần đây, tôi có đọc một số bài viết của người Việt hải ngoại dùng “hàng hóa cao cấp” thay vì “hàng thượng hạng”, “cơ quan chức năng” thay vì “cơ quan hữu trách”, “siêu sao” thay vì “minh tinh”, “nhà trắng” thay vì “Toà Bạch Ốc” … Đây là điều đáng tiếc và bất hạnh cho tiếng nước ta. Tôi thường tự hỏi: Tại sao có những cái gọi là “trí thức” mà lại bỏ cái đúng để dùng cái sai, bỏ cái thanh tao để dùng cái quái gở; và người khôn, có giáo dục lại học cái ngôn ngữ tồi tệ của kẻ dốt để làm băng hoại tiếng nói của Mẹ VN.

Thưa Ô/B Nguyen Bich,

Tôi không được sống dưới thời VNCH, do đó, thú thật tôi không rành về ngôi vị trong chính phủ VNCH. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tiếng Việt (không cộng sản) cũng có đủ từ ngữ để dịch chức vụ của giới chức Hoa Kỳ. (Chẳng lẽ VNCH đã dịch sai chức vụ của các giới chức Hoa Kỳ ?)

Đối với tôi, tôi không thấy từ ngữ “trợ lý thứ trưởng” có cái gì gọi là rõ nghĩa hơn “phụ tá thứ trưởng”. Thành thật mà nói, muốn hiểu rỏ vai trò của một viên chức của một quốc gia, ta cần biết rõ cái “job description” của vị ấy. Chỉ nhìn vào “title” mà thôi, ta không thể nào hoàn toàn hiểu rõ vai trò của họ.

Nếu Ô/B thuộc giới truyền thông, tôi khẩn thiết kêu gọi Ô/B và đồng nghiệp hãy cẩn trọng bảo vệ tiếng nước ta.

Kính,

Hương Sàigòn

***

Thưa Bà Hương Saigon và Quý Vị,

Nói chung, tôi hoàn-toàn đồng-ý với những ý-kiến sâu sắc của Bà Hương
SG.

Tuy-nhiên, trong trường-hợp chữ Assistant Deputy Secretary của Mỹ thì
chữ “trợ-lý thứ-trưởng” đỡ nhầm lẫn hơn chữ “phụ-tá thứ-trưởng.”

Vì sao? Vì chữ “phụ-tá” có hai nghĩa:

Một là “assistant to” như trong Phụ-tá Tổng-trưởng, Phụ-tá Tổng-thống
(Assistant to the Minister, Assistant to the President). Như vậy, cách
gọi “phụ-tá thứ-trưởng” có thể hiểu–và thường được hiểu là–“phụ-tá
cho ông thứ-trưởng, phụ-tá cho Tổng-thống.”

Hai là nghĩa như “trợ-lý” nhưng chữ “trợ-lý thứ-trưởng” không bị hiểu
lầm theo nghĩa “Assistant to.”

Đó là lý-do tại sao có một số người, trong đó có tôi, thấy cách gọi
“trợ-lý thứ-trưởng” rõ nghĩa hơn chữ “phụ-tá thứ-trưởng.”

Mong Quý Vị hiểu cho suy nghĩ của tôi (và cách dùng có ý-thức của tôi)
trong vấn-đề này.

BICH
12/17/2010

==
Source: http://motgocpho.com/forums/showthread.php/1009-Ngôn-Ngữ-Trước-và -sau-75/page34

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM, TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN

  1. Bế_Tắt says:

    Có ai có bản liệt kê hết các từ ngữ cộng sản và các từ thuần Việt để thay thế không? Nếu có xin upload lên. Vì nhiều người trẻ và một số đông người có tuổi đều không biết chữ thuần Việt, hoặc có lẽ quên chữ thuần Việt (vì sống ở hải ngoại lâu năm, hoặc lớn lên ở quốc nội được học các từ cộng sản). Vậy nếu bảo họ không dùng từ cộng sản thì tất phải có chữ khác để thay thế. Nếu có ai có thời giờ rảnh rỗi làm công tác cao cả này thì xin đa tạ. Software và hardware là từ mới ngay cả trong tiếng Mỹ. Nhiều người Mỹ không hiểu hardware hay software là cái chi, chứ đừng nói là người Việt. Vậy muốn dịch phải dịch thế nào? Hay là cái hạc-que hay cái sốp-que như chữ xích lô lấy từ tiếng Pháp. Vậy nếu viết kiểu này thì đâu là cách viết chuẩn? In-put và out-put trong ngành kỹ nghệ như điện toán thì phải dịch ra sao? Xin mọi người góp ý kiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s