Tiếng Việt của vịt cộng

Ngắt câu hay xuống hàng trong ngôn ngữ Việt rất quan trọng 🙂

Ví dụ điển hình từ các đồng chí “răng đen mã tấu” 🙂

Click to expand image to full size (106.60 Kb)

hahahahaha

À thì ra là vậy .. !! Hèn chi mấy ông “phóai ” dìa VN cưới vợ

lv


This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s