Hình ảnh đồng hương Melbourne đi Canberra biểu tình Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư

Tập trung trước Đền Thờ Quốc Tổ – 27.04.2012

***


Một bác cháo nóng cho ấm lòng


Nghỉ ở McDonald


Một chuyến bay đêm

Nghỉ ở Công viên National Exhibition, Canberra – 28.04.2012


Trước toà đại sứ VC


Hàng ngàn người

Một nguyên vọng rất đơn giản

Bà cụ 100 tuổi vẫn dương cao ngọn cờ Vàng


Em bé 7 tuổi


Vietnam will be next.

Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt

 www.lyhuong.net/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s