Leo Đèo!

Sapa Mountain  Pass,

Vietnam’s Northwest.

Leo mãi đèo quen thấy chán phèo

Cỏ cây hang động đã mốc meo

Nhìn sang đèo lạ xanh tươi tốt
 
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo .

Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo

Trên đèo hai quả núi cheo leo

Lưng đèo cỏ mướt xanh lún phún

Dưới khe rồng lộn nước trong veo

Lần vô hang động bé tẻo teo

Lòng thấy nôn nao muốn đá bèo

Bâng khuâng tự hỏi leo đèo đứng

Ðèo đứng mà sao cứ muốn trèo.

Gái tơ mơn mỡn mặc đồ nghèo

Lòng già cũng nỗi máu con heo

Nhìn em tươi mát “à la mode”

Trên bảo mà sao dưới chẳng theo

Trên bảo mà sao dưới chẳng theo

Bảy mươi sao vẫn muốn leo đèo

Tam tinh hải cẩu ngày hai lọ

Cứ test hoài mà sao vẫn fail !

Cứ test hoài mà sao vẫn fail

Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo

Ðồng hồ sáu rưởi, kim buông thỏng

Gân cốt còn đâu để đá bèo !

Gân cốt còn đâu để đá bèo.

Cố bảo rằng lên, nó vẫn teo

Thôi thế, thế thôi gìa là thế

Vào hội NATO (*) thật chán phèo !

___________________

* No Action Talk Only

Vô Danhwww.canhthep.com/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s