Hình ảnh Capital Hill, Washington DC 06-03-2012

đang quy tụ trước tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ

phái đoàn Canada cũng đến để hỗ trợ tinh thần

Ngày hôm nay sẽ cho thấy sức mạnh của khối cử tri gốc Việt tại Hoa Kỳ 


nhóm 21, đang đi gặp Thượng Nghị Sĩ Bob Barr 

Nhóm 19 & 21 đang đến tòa nhà Russell để gặp các thượng nghị sĩ.


những hướng dẫn cuối cùng trước khi lên đường

 cùng yểm trợ cho đồng bào chúng ta hoàn thành tốt đẹp công viêc cao cả này.

 Một số văn phòng các chính khách đã mở cửa từ sớm… 

 *** 

 ***


Photo by ATCV tại Washington D.C. lúc 6:30 AM.

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 www.vietnamexodus.info/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s