Cộng Đồng Người Việt Tại Úc Gửi Thư Ngỏ Ủng Hộ Chiến Dịch Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tổng Thống Obama

Tin Canberra – SB-TN và SET vừa nhận được lá thư ngỏ của cộng đồng người Việt Tự Do Úc Đại Lợi gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama để ủng hộ chiến dịch thỉnh nguyện thư của người Việt tại Hoa Kỳ. Lá thơ viết đại diện cho cộng đồng người Việt tự do tại Úc rất vui mừng trước tin Tòa Bạch Ốc  sẽ tiếp một phái đoàn đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt để tìm hiểu về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày nay. Lá thơ viết: 37 năm sau ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay giặc, Việt Nam ngày nay đang bị cai trị bởi một chính quyền tàn ác và vi phạm nhân quyền trầm trọng dưới sự điều hành của đảng Cộng sản.

Trong một thời gian ngắn từ năm 2002 đến năm 2006, khi quốc tế áp lực mạnh mẽ kể cả Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương, và việc Hà Nội lúc đó rất muốn gia nhập tổ chức WTO nên nhà cầm quyền mới giảm bớt đôi chút việc đàn áp nhân quyền và trả tự do cho một vài nhà tranh đấu cho dân chủ. Thế nhưng ngay sau khi đã đạt được mục đích và được rút tên ra khỏi danh sách những quốc gia đàn áp tôn giáo tức CPC vào năm 2007 dựa trên việc Hoa Kỳ muốn mở rộng giao thương với Việt Nam, Hà Nội liền ngay lập tức gia tăng chiến dịch đàn áp này.

Những vi phạm về nhân quyền tại Việt Nam ngày nay diễn ra trầm trọng với sự cấm đoán các phong trào đối lập chính trị, bắt giữ và cầm tù những người chống đối, nhốt tù mà không đưa ra tòa để xử án. Chính chế độ độc đảng và độc quyền của Chính trị bộ của đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên Hiến pháp vào năm 1992 chính là nguyên nhân đưa đến tình trạng này. Lá thơ sau đó đã nêu lên trường hợp của các nhân vật đấu tranh đang bị giam cầm hay quản chế, việc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, cũng như trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang đã bị bắt giữ chỉ vì sáng tác và hát hai bài ca yêu nước chống Trung cộng.

Cộng đồng người Việt tự do tại Úc đề nghị chính phủ Hoa Kỳ hãy đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, đòi hỏi Hà Nội phải trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm và chính trị, ngưng ngay việc đàn áp và trả tự do cho tất cả những người biểu tình chống Trung cộng, trả lại đất đã cưỡng chế của nông dân, của người nghèo và của các tôn giáo, và ngưng ngay việc bắt giữ và đàn áp những người sử dụng Internet. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy xét lại việc giao thương với Việt Nam và đặt vấn đề nhân quyền cũng như tự do tôn giáo lên hàng đầu.

www.sbtn.com/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s