Tâm Sự Trực Thăng Võ Trang :-) :-) :-) _Ó Biển LC — PĐ Hải Âu 227 QLVNCH

Tặng những người yêu cánh thép

Người ta “cánh gió siêu thanh”
Cánh tui chỉ biết xoay quanh trên đầu
Nhưng mà muốn đáp chỗ nào
Chấm nhanh tọa độ là nhào xuống ngay


Cũng cùng nguồn gốc “dân bay”
Người bay tuốt trển, kẻ bay là đà

Bay cao cũng đã đó nha
Nhưng tui bay thấp dễ rà mục tiêu
Địch quân dù khỏe bao nhiêu
Vài pha rốc kết cũng… “tiêu tán đường”

Núi, đồi, thung lủng, đường mương
Đồng khô hay mảnh ruộng vườn xum xuê
Thành đô hay chốn thôn quê
Khi cần dọn bãi chả chê chỗ nào

Hang sâu cũng đổ bộ vào
Dẫu thân bỏ lại đồi cao cũng đành
Khi cần, có súng liên thanh
Sáu nòng khạc đạn địch đành… xuôi chân
Giao tranh qua lại đôi lần
Địch bèn hồi chánh… cho gần gũi hơn…

Bây giờ … đạn lép hết trơn
Bay cao hay thấp… chả còn gì khoe!…
Thế nhưng mà chớ vội chê
Hết mê vụ đó cũng mê… vụ này:

Miệng mồm hoạt động dài dài
Hết bom đạn lớn ta xài… mini
Xin đừng hỏi nó là chi
Không bao giờ nói bởi vì… biết đâu?!!!

Ó Biển LC — PĐ Hải Âu 227

www.canhthep.com/

***

bell47 says: Hay lắm Anh Chiêu ơi

***

xavuong12 says:

Hello OBIEN227,

Lâu lắm mới đọc được bài thơ “dí dởm” rất hay của bạn . Anh em trực thăng có những nhân tài bay bổng giỏi, viết văn hay, làm thơ bay bướm như : Vỉnh Hiếu, Hoả điểu, Ó Biển …..anh em trực thăng được “thơm lây”, xin cám ơn các bạn .

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s