Nổi lòng người đi – Tuấn Ngọc. N/s Anh Bằng

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Nổi lòng người đi – Tuấn Ngọc. N/s Anh Bằng

 1. Phạm Thị Oanh Yến says:

  break new
  100% Phạm Dũng sẽ về Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Tôn giáo(xuống chức vì không có quân và thực quyền).
  Hoàng Kông Tư sẽ thế Phạm Dũng không quá một năm vì bản thân Tư đã quá tuổi, làm bước đệm cho Tư Liêm.
  Thế chân Hoàng Kông Tư là Đường Minh Hưng(Hưng hói) từ A67( Cục Chống phản động, Bạo
  động).
  Tin ngắn thông báo tình hình cho các Bác biết thông tin nội bộ.
  Kính các Bác.

 2. Phạm Thị Oanh Yến says:

  Hôm nay 15/02/2012 đã có một cuộc họp của Đảng ủy CA Trung ương để quyết định số phận của Phạm Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, BCA. Phạm Dũng sẽ về làm Thứ trưởng bộ Nội vụ, phụ trách Tôn giáo, nhường ghế cho Tư Liêm, em vợ Ba Dũng. Don đường cho Tư Liêm sẽ lên Thứ trưởng BCA, phụ trách phía Nam. Nếu Phạm Dũng không đi, tức phe Tư Sang thắng. Còn ngược lại Ba Dũng thắng. Nhiều khả năng Phạm Dũng phải đi.
  Vài dòng thông báo tình hình nội bộ cho các Bác nắm.
  Kính các Bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s