Thủ Thiêm: Việt cộng dùng bản đồ giả để cướp đất của dân nghèo bán lấy tiền chia chát với nhau.

QUYẾT ĐỊNH 1997 CHỈ MỚI THU HỒI 621,4328 HA. NHƯNG CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HCM & QUẬN 2 DÙNG BẢN ĐỒ GIẢ MẠO ĐỂ THU HỒI ĐẤT LÊN TỚI 938,5 HA.   Đây là Bản đồ 02/BB/BQL . SAO CHỤP THEO BẢN CHÍNH DO THANH TRA CHÍNH PHỦ LƯU GIỮ .

Chính quyền thành phố và quận 2 không bao giờ dám công khai bản đồ này ! Vì :Bản đồ này cắt ghép nhiều mảnh khác nhau, rồi dán lại . Nhìn vào sẽ thấy: Sông Sài Gòn có đoạn màu trắng, có đoạn màu xanh , có đoạn màu xám …Nhân dân yêu cầu cung cấp bản chính, nhưng chính  quyền luôn từ chối với đủ lý do . Hiện nay người dân đã khởi kiện Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ra tòa án thành phố Hồ chí Minh  vì dung bản đồ giả mạo , lắp ghép này để thu hồi đất của dân cách phi pháp ! 1/ Căn cứ vào ranh qui hoạch, theo Điều I, khoản 1 Quyết định 13585 /KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến  Trúc Sư Trưởng thành phố HCM , xác định giới hạn khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, về phía Đông giáp phần còn lại của phường An Khánh, Quận 2. Bản đồ được duyệt  kèm theo TL 1/2000. Yêu cầu cung cấp  bản chính bản đồ này ! Nhưng không được chấp thuận !         

***                       

2/ Theo tờ trình của Sở Địa Chính – Nhà Đất số: 4945/CV-GTĐ ngày 3/5/2002:Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT :                    

Vị trí : Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh …          

3/ Theo Tờ trình của Ban Quản Lý ĐT-XD KĐTMTT số : 06/TT-BQL ngày 3/5/2002  vị trí và ranh giới, diện tích như  Tờ Trình 4945 .Trong phần đất này, ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm tạm xác định diện tích đất thuộc khu trung tâm là 605,9025 ha và diện tích đất thuộc khu tái định cư là 15,5123 ha,( 621,4328 ha ) phần còn lại của diện tích 930 ha khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là 144,4577 ha thuộc khu tái định cư, sở địa chính-nhà đất, kiến trúc sư trưởng và ban quản lý khu Thủ Thiêm đang tiến hành xác định ranh giới để trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi và giao đất bổ sung . Nhà và đất của khu phố 6 và 7 phường An Khánh, khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1 và 2 phường Bình Khánh, nằm trong 144,4577 ha , nên chưa có quyết định thu hồi .            

4/ Theo bản đồ 02/BB-BQL Tổng diện tích theo ranh quy hoạch: 787ha 63.64 . Nhưng lại thu hồi tới 938,5  ha  theo Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất giai đoạn kết thúc ngày 27/12/2005.             

Về hình thức; sự giả mạo này rất dễ nhận thấy. Nhưng về kỹ thuật; thì việc giả mạo này có tính chuyên môn nghiệp vụ : Nếu đo vẽ theo tỷ lệ bản đồ 02BB, thì con số hoàn toàn trùng khớp ! Nhưng nếu đem so sánh với bản đồ 6566 , sẽ thấy sự khác biệt : Hai bản đồ hoàn toàn trùng ranh, nhưng diện tích khác xa nhau tới 151 ha:          

So sánh 2 Bản Đồ này sẽ thấy rõ :  Trong số thu dư này, có nhà và đất của khu phố 6 và 7 phường An Khánh, khu phố 1 phường Bình An, khu phố 1 và 2 phường Bình Khánh.

            Căn cứ vào diện tích các phường như sau : Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm toàn bộ đất tự nhiên của các Phường : An Khánh, 169 ha, Thủ Thiêm 135 ha, An Lợi Đông 385 ha, tổng cộng : 689 ha, (Chỉ mới thu hồi 621 ha )và một phần phường Bình An 169 ha, Bình Khánh 226 ha.          

5/   Quyết Định 65/2002/QĐ-UB ngày 11/ 6/2002 của UBND TP HCM V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTMTT theo theo Mục III , khoản 2 về Vị trí , đã chỉ rõ: Phía Đông giáp phường Bình Khánh, Bình An quận 2 .    

***

ĐÂY LÀ BẢN ĐỒ THEO QĐ 6566 ; DIỆN TÍCH 938,5 HA.RANH GIỚI HOÀN TOÀN TRÙNG KHỚP VỚI BẢN ĐỒ 02BB 787 HA. – Tổng diện tích đất giao cho BQL TT theo QĐ 2466 là :           772,3032ha                                    Diện tích mặt nước sông SàiGòn tại bản đồ 02/BB :           128,4795ha        Đất Đại lộ Đông Tây :                                                               35,6   ha        Đất chồng ranh với các dự án khác :                                         2,1241 ha   Tổng diện tích của 5 khu chức năng :                                         938,5068 ha Ngoài ra chính quyền còn lợi dụng danh nghĩa khu đô thị mới Thủ Thiêm để thu hối đất tràn lan lê tới 8 phường, thu hồi đất gian thêm phường An Phú, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái  Dân oan quận 2 liên tục biểu tình phản đối cướp đất, cướp nhà !Nhưng chỉ đượcbị bắt và bị xử phạt hành chánh DỰ án ma, nhằm cướp đất của dân nghèo chia chác cho nhau !Cưỡng chế trái pháp luật hàng ngàn hộ dân ! Đây là vụ án hủy hoại và chiếm đoạt tài sản nhân dân đang sử dụng hợp Pháp rất nghiêm trọng ! Nhưng tại sao không một cấp chính quyền nào dám xử lý !?

***

***

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s