Táo Quân về trời đợt hai: Nhờ Ông Táo

Ngày mai là đúng hai ba
Hôm nay lễ mặn, ông bà táo quân
Để mai ông tự hành quân
Thiên đình báo cáo, chuyện dân dưới trần
Xăng dầu đã tăng mấy lần
Điện nước cũng vậy, làm dân thiệt nhiều
Lạm phát tiền tệ bấy nhiêu

Dân thêm đói kém, thêm nhiều khó khăn
Lại thêm tai nạn giao thông
Một năm tổng kết, mà không ai ngờ
Bệnh viện thiếu chỗ nằm chờ
Bệnh nhân nhếch nhác vật vờ chung nhau
Xã hội thêm một nỗi đau
Xe tự bốc cháy , hỏi nhau ai làm..?
Có lẽ do bọn người tham
Rút ruột xe téc, họ làm xăng pha
Côn đồ sao lắm thế mà
Cướp giật đâm chém, thật là đau thương
Cướp tiệm vàng, chuyện như thường
Giàu nghèo phân biệt,tình thương mất rồi
Bây giờ xin hỏi đất trời
Người nghèo phải sống,cái thời nhố nhăng
Nhờ ông táo nói giúp chăng
Để thiên đình quyết, đạp bằng bất công

22-12 tân mão

ph

www.vietnamexodus.info/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s