Sáng kiến mới của Hòa Lan: Xe đạp đi học cho 10 người!

Hòa Lan chế xe đạp 10 chỗ ngồi. Xe chở được 9 học sinh và một người lớn. Mọi người cùng nhau đạp. Nếu mỏi mệt thì có động cơ nhỏ để hổ trợ. Nhờ vậy, sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng dầu hỏa, và đồng thời cũng bảo vệ được môi trường rất nhiều.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s