Đời mạt pháp ma vương hiển hiện.

Giả thánh hiền lừa mị thứ dân.

May thay con tạo xoay vần,

Ác giả ác báo, chỉ ngần ấy thôi.

(Ma Vương VC giả người tu hành quậy phá khắp xóm làng Việt Nam)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s